Møns Bank 9M: Forventningerne løftes selv om høj aktivitet klinger af

Udgivet den 17-11-2022  |  kl. 16:02  |  
Aktie tabel

Stigende renteudgifter og høj aktivitet både på realkredit- og investeringsområdet sendte Møns Banks basisindtjening i vejret i årets første ni måneder. Helårsforventningerne opjusteres.

Netto rente- og gebyrindtægter steg til 137,6 mio. kr. fra 120,8 mio. kr. Heraf stod gebyrindtægterne for 71,4 mio. kr. - en stigning på 10,6 mio. kr., eller over 17 pct.

- Niveauet er præget af et højt aktivitetsniveau med et højt niveau af realkreditformidling og investeringsaktivitet, hvor indtjeningen fra konverteringer har været høj, samtidigt med en høj aktivitet med finansiering af ejendomme særligt i første halvår, skriver Møns Bank.

STIGENDE USIKKERHED

Banken mærker dog nu en opbremsning.

- Aktiviteten på ejendomsmarkedet er i tredje kvartal faldet som følge af stigende finansiel usikkerhed, hvilket forventes at kunne ses i fjerde kvartal, lyder advarslen.

Nedskrivninger på udlån landede på 3,8 mio. kr. i årets første tre kvartaler mod en tilbageførsel på 9,1 mio. kr. året før. Under nedskrivningsposten indgår i år ledelsesmæssige skøn på 7 mio. kr. på grund af usikkerhed forbundet med geopolitisk uro og høj inflation.

Kursreguleringer gav i perioden Møns Bank en gevinst på 5,4 mio. kr. mod et plus på 7,5 mio. kr. i de første ni måneder af 2021.

Målt på resultatet før skat blev det dermed til et overskud på 37,1 mio. kr. mod 44,9 mio. kr. i de første ni måneder af 2021.

For hele 2022 opjusteres forventningerne til et resultat før skat på 48-57 mio. kr. fra tidligere 43-50 mio. kr.

Tabel over Møns Banks regnskab for de første ni måneder af 2022:

Mio. kr. 9M 2022: 9M 2021: FY 2021:
Netto rente- og gebyrindtægter 137,6 120,8 162,4
Basisdrift 35,5 28,3 34,7
Nedskrivninger på udlån 3,8 -9,1 -10,7
Resultat før skat 37,1 44,9 57,2
Nettoresultat 29,6 36,3 46,4

Møns Banks forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved 9M 2022: Før 9M 2022:
Resultat før skat 48-57 43-50

.\\˙ MarketWire

.\\˙ MarketWire

Jakob Dalskov

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯