Meddelelse nr. 26/2017: Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 21-04-2017  |  kl. 11:59  |  

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdt fredag d. 21. april 2017 kl. 11.00 ordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 19/2017 af d. 30. marts 2017.

Bestyrelsen udpegede advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

 

Dagsordenspunkt 1-3

Adm. dir. Kim Mikkelsen redegjorde for selskabets udvikling i 2016 samt forvent­ningerne til regnskabsåret 2017.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for 1. kvartal 2017. Kim Mikkelsen opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2017 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Med henvisning til årsrapporten indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at der ikke udloddes udbytte for 2016 og at årets resultat overføres til konto for overført resultat.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten og resultatdisponeringen blev godkendt.

 

Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier

Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 21. april 2022.

 

Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse

Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt. Efter general­forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars Stoltze som formand.

 

Dagsordenspunkt 6, Fastsættelse af bestyrelseshonorarer for 2017

Bestyrelsens indstilling om et uændret bestyrelseshonorar for 2017 på DKK 100.000 pr. medlem blev vedtaget.

 

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisor

KPMG P/S blev valgt som revisor.

 

Dagsordenspunkt 8, Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var ikke yderligere emner til behandling.

 

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides bestyrelsen anvendte til sin præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

 

Således passeret.

 

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

 

 

 

Bestyrelsen

 

Yderligere oplysninger:

Kim Haugstrup Mikkelsen, adm. direktør, telefon +45 38 40 15 51

 

Bilag:

Slides fra ordinær generalforsamling d. 21. april 2017

 

Vedhæftede filer:

SI_26_2017_ReferatAGM_210417.pdf

SI_26_2017_Bilag_AGM_2017.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
22/06/18

 
0,00%
 
22/06/18

 
0,00%
 
22/06/18

 
0,00%
 
22/06/18

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder