Meddelelse nr. 6, 2020/21

Udgivet den 24-02-2021  |  kl. 10:28  |  

Delårsrapport
1. oktober - 31. december 2020.

Investeringsselskabet Luxor A/S' bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2020.

1. kvartal 2020/21:

Basisindtjeningen er kr. 13,6 mio. (kr. 11,7 mio.).
 Koncernens resultat før skat er kr. 13,9 mio. (kr. 17,9 mio.).

                       
Delårets resultat før skat er kr. 0,3 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. 0,9 mio.regulering til dagsværdi af finansielle aktiver kr. -0,6 mio.

Forventet basisindtjening 2020/21:

For regnskabsåret 2020/21 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 41 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 5 af 2. februar 2021, hvor basisindtjeningen blev opjusteret fra kr. 37 mio. til kr. 41 mio.
 Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen, og vil frem til 17. februar 2021 påvirke årets resultat før skat med kr. 2,5 mio. Beløbet er fordelt med kr. 0,3 mio. for delåret og kr. 2,2 mio. i perioden 1. januar - 17. februar 2021.

                       
Selskabets basisindtjening har frem til dato ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19.

Selskabet er i et vist omfang afhængig af samfundspåvirkningen fra Covid-19 og foretager løbende vurdering af, om der skal foretages justeringer på baggrund heraf.

Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen
(tlf. nr. 3332 5015).

Vedhæftet fil

fonds.medd. 31. december 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk