MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 22-02-2021  |  kl. 14:09  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 15. februar - 19. februar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 30.320 166,77 5.056.328
15. februar 2021
16. februar 2021
17. februar 2021
18. februar 2021
19. februar 2021
400
400
500
400
400
178,80
178,45
180,40
183,75
178,00
71.520
71.380
90.200
73.500
71.200
Akkumuleret tilbagekøb i alt 32.420   5.434.128

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 15. februar - 19. februar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 32.420 egne aktier, svarende til 0,416% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (15-19 February 2021) MTHH_Selskabsmeddelelse 11 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder