MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 28-12-2020  |  kl. 13:37  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 21. december - 23. december 2020:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 10.120 153,33 1.551.652
21. december 2020
22. december 2020
23. december 2020
700
600
300
166,61
170,91
176,83
116.627
102.546
53.049
Akkumuleret tilbagekøb i alt 11.720   1.823.874

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 21. december - 23. december 2020.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 11.720 egne aktier, svarende til 0,151% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

MTHH_Selskabsmeddelelse 24_aktietilbagekøbsprogram Appendix - Overview of transactions (21 December 2020 - 23 December 2020)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder