MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 11-01-2021  |  kl. 13:41  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 4. januar - 8. januar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 12.620 156,83 1.979.172
4. januar 2021
5. januar 2021
6. januar 2021
7. januar 2021
8. januar 2021
300
400
500
500
500
170,00
169,31
175,19
178,42
185,80
51.000
67.724
87.595
89.210
92.900
Akkumuleret tilbagekøb i alt 14.820   2.367.601

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 4. januar - 8. januar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 14.820 egne aktier, svarende til 0,190% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (4 January - 8 January) MTHH_Selskabsmeddelelse 2_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder