MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 25-01-2021  |  kl. 09:44  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 18. januar - 22. januar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 16.720 162,93 2.724.243
18. januar 2021
19. januar 2021
20. januar 2021
21. januar 2021
22. januar 2021
500
600
700
800
800
177,20
173,50
169,96
168,75
166,64
88.600
104.100
118.972
135.000
133.312
Akkumuleret tilbagekøb i alt 20.120   3.304.227

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 18. januar - 22. januar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 20.120 egne aktier, svarende til 0,258% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

MTHH_Selskabsmeddelelse 4_aktietilbagekøbsprogram Appendix - Overview of transactions (18 January 2021 - 22 January 2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder