MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 15-02-2021  |  kl. 14:19  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 8. februar - 12. februar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 27.620 165,71 4.576.887
8. februar 2021
9. februar 2021
10. februar 2021
11. februar 2021
12. februar 2021
600
500
500
500
600
177,88
178,80
177,29
176,78
177,13
106.728
89.400
88.645
88.390
106.278
Akkumuleret tilbagekøb i alt 30.320   5.056.328

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 8. februar - 12. februar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 30.320 egne aktier, svarende til 0,389% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions 8 February - 15 February 2021 MTHH_Selskabsmeddelelse 10_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder