NeuroSearch: Fase2-resultat af NS2359 mod ADHD skuffede

Udgivet den 08-11-2004  |  kl. 11:15  |  

Biotekselskabet NeuroSearch har afsluttet et klinisk fase 2 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) studie med NS2359, men resultatet var skuffende. NeuroSearch og partneren GlaxoSmithKline vil fremover primært fokusere på udviklingen af NS2359 mod depression, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse.

Studiet omfattede 126 voksne ADHD patienter, hvoraf halvdelen blev behandlet med 0,5 mg NS2359 én gang dagligt i 8 uger, og den anden halvdel modtog placebo. Studiet blev gennemført på tre kliniske centre i USA.

Virkningen af NS2359 til behandling af ADHD er blevet vurderet ud fra forskellige relevante kliniske parametre. Stoffet gav en signifikant bedring af koncentration, opmærksomhed og hukommelse (Cognitive Drug Research computerized assessment system, CDR), der er relevante ved behandlingen af både ADHD og depression.

Dog reducerede NS2359 i den undersøgte dosis ikke andre kliniske parametre signifikant, og opfyldte ikke det primære effekt evalueringskriterium (ADHD symptoms score). Stoffet var veltolereret i seks kliniske fase 1 og fase 2 studier omfattende 251 raske, frivillige forsøgspersoner og patienter.

I juli 2003 igangsatte NeuroSearch dette første kliniske fase 2 studie med NS2359 inden for ADHD, der er en sygdom, beskrevet ved en række alvorlige adfærdsændringer i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelser.

NS2359 blev efterfølgende omfattet af alliancen med GlaxoSmithKline (GSK) indgået i december 2003, og det er nu planen at rette den fremtidige udvikling af stoffet primært mod depression og sekundært mod ADHD og andre CNS sygdomme.

GSK og NeuroSearch igangsatte i foråret supplerende prækliniske og kliniske undersøgelser med henblik på i 2005 at kunne påbegynde kliniske fase 2 studier med NS2359 mod depression.

NS2359 forstærker funktionen af transmitterstofferne dopamin, noradrenalin og serotonin i de hjernecentre, hvis reducerede funktion antages involveret i ADHD og depression. Nye prækliniske resultater har vist, at NS2359 også forstærker funktionen af neurotransmitterstoffet acetylkolin i de hjernecentre, der kontrollerer de kognitive funktioner.

Denne unikke profil indikerer, at man med NS2359, i sammenligning med antidepressive lægemidler på markedet, kan opnå en mere optimal lindring af depressionssymptomer inklusive reduceret hukommelse.

- Dette og andre gennemførte studier dokumenterer, at NS2359 har en lovende virkningsprofil og er veltolereret. Vi ser frem til resultaterne af de fortsatte kliniske studier, siger adm. direktør Jørgen Buus Lassen.

Dr. Emiliangelo Ratti, Senior Vice President og Head of Psychiatry CEDD (Centre of Excellence for Drug Discovery) i GlaxoSmithKline udtaler:

- Stoffet har en ønsket ”triple-mode of action”, der er attraktiv til ny behandling af depression. GSK og NeuroSearch har siden indgåelse af alliancen gennemført supplerende studier for i 2005 at kunne igangsætte kliniske fase 2 studier inden for depression, der er et vigtigt terapeutisk fokusområde for GSK.

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,62%
 
19/04/19

 
8,93%
 
19/04/19

 
8,41%
 
19/04/19

 
3,66%
 
19/04/19

 
1,20%
 
19/04/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder