Nilfisk delårsrapport 1. kvartal 2020

Udgivet den 15-05-2020  |  kl. 05:30  |  

Selskabsmeddelelse
15. maj 2020
Meddelelse nr. 6/2020

   
Nilfisk, en førende udbyder af professionelt rengøringsudstyr og services, offentliggør selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2020.  

Højdepunkter for 1. kvartal 2020

Resultaterne for 1. kvartal var på niveau med forventningerne frem til midten af marts, hvorefter udbruddet af COVID-19 havde en betydelig negativ indvirkning på efterspørgslen i de fleste markeder, hvilket påvirkede omsætningen negativt I den brandede professionelle forretning var omsætningen 185,8 mio. euro i 1. kvartal 2020 svarende til en organisk vækst på -10,4%, et resultat, der fra midt marts og frem var særligt påvirket af COVID-19 krisen. EMEA leverede -6,8% organisk vækst og var særligt påvirket af lav efterspørgsel i Sydeuropa. Americas rapporterede -12,3%, især drevet af et fald i efterspørgslen i USA, men også af den generelle opbremsning af efterspørgslen sidst i marts. I APAC førte den lave aktivitet særligt i Kina til ‑25,0% organisk vækst Resultaterne for Consumer-forretningen var bedre end forventet med organisk vækst på -0,7% for kvartalet, mens Private Label var på niveau på forventningerne med organisk vækst på -21,8% For den samlede forretning var kvartalets omsætning 219,1 mio. euro sammenholdt med 246,6 mio. euro i 1. kvartal 2019 svarende til en organisk vækst på -10,3%Bruttomarginen var 42,8% sammenlignet med 42,9% i 1. kvartal 2019. Resultatet var påvirket positivt af ændring i produktmiks som følge af, at Consumer-forretningen fra slutningen af 2019 stoppede med at drive forretning i Pacific-regionen, samt af lavere råvarepriser, hvilket udlignede den negative effekt af toldsatser indført i USA samt en lavere kapacitetsudnyttelse Omkostningerne beløb sig til 85,6 mio. euro, hvilket er 3,4 mio. euro lavere end 1. kvartal 2019 som følge af stram omkostningsstyring Som følge af den lavere omsætning faldt EBITDA marginen før særlige poster med 1,9 procentpoint sammenholdt med 1. kvartal 2019 og endte på 11,4%I april, den første måned af 2. kvartal 2020, rapporteredes et organisk omsætningsfald på mere end 30%For at begrænse den negative påvirkning af COVID-19 krisen har Nilfisk iværksat tiltag for at skalere produktionskapaciteten samt reducere variable omkostninger og udgifter. Samtidig forbereder Nilfisk en restruktureringsplan, der skal tilpasse og sænke selskabets omkostninger. Det indbefatter, at omtrent 250 fuldtidsstillinger på tværs af funktioner og lande påtænkes nedlagt. Dialogen med medarbejderrepræsentanter og fagforeninger vil nu blive igangsat, og processen følger de retningslinjer, der gør sig gældende i de lokale markeder, hvor Nilfisk opererer. De første stillinger nedlægges i 2. kvartal 2020.  

Finansielle forventninger til 2020

Grundet lav visibilitet og høj usikkerhed som følge af COVID-19 udbruddet, suspenderede Nilfisk sine finansielle forventninger til året den 19. marts 2020Visibiliteten er fortsat lav, og vi er derfor ikke i stand til præcist at vurdere den potentielle negative effekt af COVID-19 udbruddet på vores forretning. De finansielle forventninger til 2020 er derfor fortsat suspenderet  

Kommentar

Administrerende direktør i Nilfisk, Hans Henrik Lund, udtaler:   "I takt med at COVID-19 udbruddet eskalerede i løbet af kvartalet, igangsatte vi tiltag på tværs af forretningen for at passe på vores medarbejdere og fortsat servicere vores kunder. Vi har derfor været i stand til at fortsætte vores produktion, distribution og serviceaktiviteter igennem hele krisen med kun ganske få afbrydelser. Frem til midten af marts lå vores resultater på niveau med vores forventninger, på trods af en lavere aktivitet i Kina. Men fra midt-marts og frem så vi et markant fald i kundeefterspørgslen på tværs af de fleste markeder, da mange af vores kunder var nødsaget til at nedskalere eller helt lukke ned for deres aktivitet på grund af COVID-19 restriktionerne med undtagelse af vitale institutioner og forretninger, og det påvirkede vores resultater. For at fastholde vores position og være forberedt på et marked efter COVID-19, hvor vi ser et stort behov for rengøringsløsninger, vil vi justere vores omkostninger til følgerne af krisen, hvilket desværre også betyder, at vi må tilpasse vores medarbejderstab til den nye situation."  

Telekonference

Nilfisk afholder en telekonference i dag kl. 10.00. På investor.nilfisk.com findes et link til telekonferencen. Præsentationsmaterialer er tilgængelige forud for telekonferencen.

For at deltage, ring fra:
Denmark: +45 78 72 32 51
UK: +44 333 300 9271
US: +1 833 526 8395

Link til webcast: https://nilfisk.eventcdn.net/2020q1

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
T: +45 2128 5832  

Media Relations
Louise Refsgaard Klinge
Global Media Relations
T: +45 2067 0833

 

 

Vedhæftede filer

6 Meddelelse_15052020_Nilfisk delårsrapport for 1. kvartal 2020 Nilfisk Q1 Interim Report 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder