NKT A/S 2. kvartal 2020: Forbedrede finansielle resultater og rekordhøj ordretilgang af højspændingsprojekter

Udgivet den 19-08-2020  |  kl. 05:23  |  

NKT A/S 2. kvartal 2020: Forbedrede finansielle resultater og rekordhøj ordretilgang af højspændingsprojekter

NKT CEO Alexander Kara siger:
- 2. kvartal 2020 har været et historisk kvartal for NKT. Vi blev tildelt signifikante højspændingsprojekter, inklusive store andele af de tyske korridorprojekter SuedLink og SuedOstLink. NKT spiller fortsat en afgørende rolle i omstillingen til vedvarende energi i Europa, og vi har forbedret vores ordrebeholdning i højspændingssegmentet til et rekordhøjt niveau. Vores finansielle resultat i 2. kvartal 2020 var tilfredsstillende i vores energikabelforretning NKT med vækst i alle tre forretningsområder, mens NKT Photonics fortsat var negativt påvirket af coronaviruspandemien.

Finansielle højdepunkter for 2. kvartal 2020

EUR mio. NKT NKT Photonics
Omsætning 277,8* 14,6
Organisk vækst 15% -20%
Operationelt EBITDA 16,0 -0,8
Operationel EBITDA-margin 5,8% -5,9%

*std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2020
De finansielle forventninger til NKT er uændrede i forhold til Selskabsmeddelelse nr. 6 af 5. maj 2020. Omsætningen (std. metalpriser) forventes stadig at blive cirka EUR 1,0-1,1 mia. og operationelt EBITDA forventes stadig at blive cirka EUR 40-60 mio.

NKT har hidtil set begrænset påvirkning af den finansielle og operationelle performance som følge af udbruddet af coronavirus. Under forudsætning af at efterspørgslen efter NKT's løsninger og produkter ikke bevæger sig i en betydelig negativ retning og at NKT kan bevare en stabil produktion på tværs af fabrikkerne, så fastholder NKT sine finansielle forventninger til 2020.  

Som beskrevet i Selskabsmeddelelse nr. 6 af 5. maj 2020 er de finansielle forventninger til NKT Photonics om cirka 5-15% organisk omsætningsvækst og en EBITDA-margin på cirka 15-18% trukket tilbage, indtil der foreligger et mere klart billede af markedsudviklingen.

Markedsudsigten for 2. halvår 2020 indeholder så signifikante usikkerheder som følge af coronaviruspandemien, at opdaterede og præcise finansielle forventninger ikke kan præsenteres på nuværende tidspunkt. Efterspørgslen er aftaget i flere dele af Industrial-markedet, og udsigterne i forhold til efterspørgslen fra kunder er usædvanligt lave for den resterende del af året, hvor NKT Photonics normalt generer den største del af sin indtjening.

De oprindelige finansielle forventninger betragtes ikke som mulige at opnå.

NKT 2. kvartal 2020: Forbedrede finansielle resultater og ordrebeholdningen i højspændingssegmentet på rekordhøjt niveau
I 2. kvartal 2020 leverede alle tre forretningsområder forbedret omsætning, som samlet blev på EUR 277,8 mio., op fra EUR 245,0 mio. i 2. kvartal 2019. Det svarede til organisk vækst på 15%. De væsentligste bidrag kom fra Solutions, drevet af eksekvering af de seneste års ordretildelinger, og Applications bidrog med 10% organisk vækst. Det operationelle EBITDA blev forbedret i 2. kvartal 2020 til EUR 16,0 mio. fra EUR 9,4 mio. i 2. kvartal 2019 som følge af forøget omsætning kombineret med et forbedret produktions output og optimering af omkostningerne.

NKT blev tildelt tre store højspændingsprojekter i segmentet inden for DC-interconnectorer i 2. kvartal 2020 med en samlet værdi på mere end EUR 1,6 mia. for de tyske SuedLink og SuedOstLink HVDC korridorprojekter og Attica-Crete projektet i Grækenland. Efter kvartalsafslutningen blev NKT yderligere tildelt ordrer til næsten EUR 500 mio. for Shetland HVDC linket og havvindforbindelsen BorWin5. Ordrebeholdningen i højspændingssegmentet var EUR 2,68 mia. ved slutningen af 2. kvartal 2020 og dermed mere end fordoblet siden slutningen af 1. kvartal 2020.

NKT Photonics 2. kvartal 2020: Finansielt resultat negativt påvirket af coronaviruspandemien
Omsætningen i 2. kvartal 2020 beløb sig til EUR 14,6 mio. sammenlignet med EUR 17,9 mio. i 2. kvartal 2019. Den organiske vækst var -20%. Som i 1. kvartal 2020 var omsætningen signifikant påvirket af den negative markedsudvikling som følge af coronoviruspandemien. EBITDA blev i 2. kvartal 2020 på EUR -0,8 mio. sammenlignet med EUR 3,9 mio. i 2. kvartal 2019. Nedgangen var drevet af den lavere omsætning.

På trods af den positive organiske vækst i både Aerospace & Defence og Medical & Life Science faldt den samlede omsætning og indtjening i 2. kvartal 2020 som følge af den negative påvirkning i Industrial segmentet på grund af coronaviruspandemien.

Telekonference
NKT afholder en telekonference for investorer og analytikere kl. 10:00 den 19. august 2020, som kan følges på investors.nkt.com. Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig før telekonferencen (kode 1277578). For at deltage, ring fra:

Danmark: +45 32 72 04 17
UK: +44 207 192 8338
US: +1 646 741 3167

Kontakt
Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654
Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Vedhæftet fil

NKT_Q2_Interim_Report_2020_final

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder