Nordea OVERBLIK Q3: Bedre end ventet - Gebyrer dog påvirket af corona

Udgivet den 23-10-2020  |  kl. 07:27  |  

Nordea har fredag morgen aflagt regnskab for tredje kvartal.

Her er hovedpunkterne fra regnskabet:

* Et driftsoverskud på 1085 mio. euro markant bedre end ventet. Analytikerne havde ventet 970,6 mio. euro ifølge Bloomberg.

* Samlede indtægter højere hjulpet af nettorenter og kursreguleringer og trods faldende gebyrer grundet mindre økonomisk aktivitet ifm. corona-påvirkninger af økonomien. Omkostninger mindsket 6 pct.

* Nedskrivninger en indtægt på 2 mio. euro Der var ifølge Bloomberg ventet en udgift på 75,5 mio. euro.

* Bankens nettooverskud landede i kvartalet på 837 mio. euro mod et underskud på 332 mio. euro i samme kvartal 2019, der dog var påvirket negativt af engangsposter på omkring 1,3 mia. euro. Analytikere, der havde givet estimater til Bloomberg News ventede 695,5 mio. euro.

* Uændrede forventninger.

Nordea offentliggør ikke resultatforventninger, men fastholder, at banken venter omkostninger i 2020 på under 4,7 mia. euro. De var i 2019 4,9 mia. euro. Nedskrivningerne på udlån ventes fortsat at være på under 1 mia. euro i 2020. Omkostningsprocenten ser banken på 50 i 2022 - den var 57 i 2019. For 2022 er der også et uændret mål om en egenkaptialforrentning på over 10 pct.

* Tilfreds direktør. Nordeas administrerende direktør, Frank Vang-Jensen, betegner regnskabet for tredje kvartal som stærkt, og vurderer at banken på flere områder vokser hurtigere end markedet.

- Vores indtægtsvækst var drevet af høj kundeaktivitet. Vores vurdering er, at vi vokser hurtigere end markedet på flere områder. Nettorenteindtægterne var 6 pct. højere end i tredje kvartal sidste år, den højeste stigning siden 2012, som følge af øget udlån til boligfinansiering og højere markedsandele, så vel som øget udlån til små- og mellemstore virksomheder, siger Frank Vang-Jensen i regnskabet.

TABEL

Nordeas regnskab for tredje kvartal 2020:

Mio. euro Q3 20 Q3 19
Netto renteindt. 1146 1083
Netto gebyrindt. 729 756
Resultat af poster til dagsværdi 274 211
Samlede indt. 2172 2085
Samlede omkostninger 1089 2175
Resultat f. nedskr. 1083 -90
Nedskrivninger -2 331
Driftsresultat 1085 -421
Nettoresultat 837 -332
Udbytte per aktie (euro) - -

/ritzau/FINAN

Claus Mikkelsen

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder