Nordea skærer i omkostningerne og tjener mere end ventet

Udgivet den 19-07-2018  |  kl. 07:51  |  

Lavere end ventede omkostninger har i årets andet kvartal bidraget til en stor fremgang i overskuddet hos Nordea, som også på bundlinjen klarer sig bedre end ventet af analytikerne.

Overskuddet efter skat endte i andet kvartal på 1085 mio. euro mod 743 mio. euro i samme kvartal sidste år. Dermed voksede nettoindtjeningen overraskende meget, da analytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet et nettooverskud på 1030 mio. euro.

Med til at sikre den bedre end ventede bundlinje var samlede indtægter på 2541 mio. euro, som var højere end de 2407 mio. euro, der blev opnået i andet kvartal sidste år, men omvendt lavere end de 2564 mio. euro som analytikerne regnede med.

Til gengæld var de samlede omkostninger en positiv overraskelse, da de faldt til 1154 mio. euro mod 1291 mio. euro i andet kvartal sidste år. Forventningen blandt analytikerne var op til regnskabet samlede omkostninger for 1219 mio. euro.

- I andet kvartal er vores indsats for at øge kundetilfredsheden begyndt at bære frugt, og vi ser tegn på et øget momentum på tværs af vores forskellige forretningsaktiviteter både blandt erhvervs- og privatkunder.

- Vi leverer på omkostninger, compliance, kapital og kreditkvalitet, hvilket er grundlaget for fortsat at være en stabil, sikker og betroet finansiel partner for vores kunder i dag og fremover, siger koncernchef Casper von Koskull.

For nedskrivningerne endte de i andet kvartal på 59 mio. euro, hvilket var bedre end nedskrivningerne på 106 mio. euro i sidste års andet kvartal og analytikernes forventning på 79 mio. euro.

FASTHOLDER FORVENTNING TIL BUNDLINJE

Hvad angår udsigterne for resten af året, så fastholder Nordea sin forventning om et bundlinjeresultat, der kommer til at ligge højere end sidste års nettooverskud på 3048 mio. euro.

- Selv om vi forventer en beskeden vækst resten af året, ventes de tilbagevendende indtægter i 2018 ikke at nå niveauet for 2017 som følge af et svagere første halvår 2018, men vi forventer fortsat at rapportere et højere nettoresultat i 2018 end i 2017, siger Casper von Koskull.

Udmeldingen om indtægtssiden af ligningen er dermed et tilbagetog fra tidligere. Nordea startede året med at forvente "lidt højere" indtægter i 2018 end året før. Allerede ved regnskabet for første kvartal indrømmede banken dog, at det så svært ud.

Kigger man på første halvår, er indtægterne så godt som uændrede målt i euro, mens de er vokset 2 pct. i lokal valuta. Det skyldes dog kun posten "andre indtægter", som dækker over frasalget af aktier i Nordea Liv & Pension samt svenske UC. De klassiske indtægter på renter og gebyrer faldt henholdsvis 10 og 9 pct. i første halvår.

På andre poster er der dog bedre takter.

- Vi er på vej til at nå vores omkostningsmål på 4,9 mia. euro for 2018, og nedskrivninger på udlån ventes i de kommende kvartaler at være lavere end det langsigtede gennemsnit, siger Casper von Koskull.

Tabel over resultater og analytikernes forventninger til Nordeas regnskab for andet kvartal:

Mio. euro Q2 18 Q2 18(e) Q2 17 FY 18 (e) FY 17
Netto renteindt. 1073 1063 1175 4282 4666
Netto gebyrindt. 800 795 850 3201 3369
Resultat af poster til dagsværdi 260 337 361 1487 1328
Samlede indt. 2541 2564 2407 9470 9469
Samlede omkostninger 1154 1219 1291 4840 5102
Resultat f. nedskr. 1387 1354 1116 4632 4367
Nedskrivninger 59 79 106 283 369
Driftsresultat 1328 1286 1010 4371 3998
Nettoresultat 1085 1030 743 3405 3048
Udbytte per aktie (euro) - - - 0,71 0,68

(e) = medianestimat, indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til 9 analytikere. Syv har oplyst anbefaling, og fem anbefaler "køb", mens to siger "hold".

Forventninger

Efter Q2 Før Q2
Nettooverskud Større end i 2017 Større end i 2017 (3048 mio. euro)

Noter:

1) 2. juli oplyste Nordea om købet af Gjensidige Bank, som ventes endeligt lukket i første kvartal 2019.

2) 24. april solgte Nordea sin 26,1 pct.'s andel af UC. Handlen blev lukket i juni, og banken oplyste, at det ville give en kapitalgevinst på 84 mio. euro i andet kvartal i år.

3) Salget af 45 pct. af Nordea Liv & Pension til Foreningen Norliv, der så ejer 70 pct., blev lukket i april, og det oplystes, at det ville få en effekt før skat på 142 mio. euro.

4) Nordea solgte i december en række non-performing danske lån med en ventet gevinst på 40-50 mio. euro i 2018. I første kvartal blev der indtægtsført 9 mio. euro i posten "Resultat af poster til dagsværdi".

/ritzau/FINANS

Dan Petersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder