Nordfyns Bank tjener færre penge og venter også bundlinjefald i 2019

Udgivet den 19-02-2019  |  kl. 15:21  |  
Arkiv: Foto

Let faldende indtægter har sammen med negative nedskrivninger været medvirkende til at sænke indtjeningen for Nordfyns Bank i 2018, som også ser et indtjeningsfald i det nye år.

For 2019 regner banken med at præstere et overskud før skat på mellem 25 og 35 mio. kr. Det er under forudsætning af positive kursreguleringer på 5 til 10 mio. kr. og nedskrivninger på udlån på mellem 10 og 15 mio. kr.

Til sammenligning indfriede Nordfyns Bank i 2018 et overskud på 40,7 mio. kr. før skat på baggrund af blandt andet 19,5 mio. kr. fra kursreguleringerne og 15,8 mio. kr. i nedskrivninger på udlån.

Året før - det vil sige i 2017 - realiserede banken et overskud på 67,6 mio. kr. før skat, kursreguleringer for 19,5 mio. kr. og en tilbageførsel fra sine nedskrivninger på 0,3 mio. kr.

Også toplinjen, der udgøres af nettorente- og gebyrindtægter, faldt i løbet af det forgangne år. For året havde banken samlede indtægter for 171,2 mio. kr. mod 176,5 mio. kr. året før.

- 2018 blev endnu et år i en lang række med meget lave renter. Rentesituationen har haft både positive og negative indvirkninger på koncernens regnskab, skriver Nordfyns Bank i årsregnskabet.

- Aktiviteten på boligmarkedet har også i 2018 været god, hvilket i høj grad kan henføres til de gunstige finansieringsforhold. Omvendt har de faldende renter haft negativ indvirkning på koncernens rentemarginal, ligesom stigende indlån har medført øgede omkostninger med udgangspunkt i den fortsatte negative indlånsrente hos Danmarks Nationalbank, uddyber banken.

Sammen med regnskabet indstiller bankens bestyrelse til den kommende generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2018, efter at banken i både 2017 og 2016 udbetalte et udbytte på 15 kr. per aktie.

- Baggrunden for bestyrelsens indstilling kan henføres til de stigende krav til kapitalisering i sektoren, står der i regnskabet.

Tabel for Nordfyns Banks årsregnskab for 2018:

Mio. kr. FY 2018 FY 2017
Nettorente- og gebyrindtægter 171,2 176,5
Kursreguleringer 19,5 11,5
Basisindtjening 37,0 55,9
Nedskrivninger på udlån 15,8 -0,3
Resultat før skat 40,7 67,6
Nettoresultat 35,7 53,2
Udbytte pr. aktie 0,0 15,0

Nordfyns Banks forventninger til 2019:

Mio. kr. Ved FY 2018
Resultat før skat 25-35

/ritzau/FINANS

Dan Petersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,42%
 
09:59:01

 
7,14%
 
09:59:01

 
3,01%
 
09:59:01

 
2,65%
 
09:59:01

 
0,65%
 
09:59:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder