North Media øger indtjeningen i 1. kvartal

Udgivet den 07-05-2020  |  kl. 06:00  |  

Selskabsmeddelelse nr. 17-2020
7. maj 2020

Bestyrelsen for North Media A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2020. Rapporten har følgende hovedpunkter (med sammenligningstal for 1. kvartal 2019 i parentes):

God fremgang i 1. kvartal trods en vis effekt af COVID-19 krisen

Omsætningen blev 275 mio. kr. (264 mio. kr.). 5% vækst i de fortsættende aktiviteter. Siden udbruddet af COVID-19 har alle koncernens aktiviteter opretholdt driften, tilpasset omstændighederne.Driftsindtjeningen (EBIT, før særlige poster) steg til 63 mio. kr. (25 mio. kr.). Overskudsgraden blev forbedret til 22,9% (9,6%).Betydelig fremgang i FK Distributions indtjening, drevet af effektiviseringer, herunder omstilling fra to til én ugentlig omdeling.Tredobling af North Media Onlines indtjening, drevet af fortsat vækst i besøgstal og antal udbudte lejeboliger på BoligPortal.BEKEY's kernesegment "Homecare" var for første gang overskudsgivende.  North Media Aviser er som tidligere oplyst solgt med virkning fra den 1. maj 2020.  

Uændret solidt kapitalberedskab

Kapitalberedskab på 471 mio. kr. ved kvartalets udgang mod 485 mio. kr. ved årsskiftet. Stærke pengestrømme fra driften opvejede næsten effekterne af urealiserede tab på værdipapirer og tilbagekøb af egne aktier i kvartalet. Afkastet på værdipapirbeholdningen blev -45 mio. kr. i 1. kvartal. I april har der været et positivt afkast på 51 mio. kr. på beholdningen af værdipapirer.   

Forventninger til 2020 opdateres   

North Media forventer nu et EBIT før særlige poster på niveau med 2019, hvor resultatet blev 160 mio. kr. Forventningerne til året har været suspenderet siden 18. marts pga. COVID-19. COVID-19 medfører stor usikkerhed om markedsudviklingen, især hos dele af detailhandlen.

    
"Vi har haft en god start på året. FK Distributions omstilling fra to til én ugentlig omdeling er gået hurtigere end ventet, og der er fortsat stærkt momentum i BoligPortal og BEKEY. Usikkerheden i markedet er imidlertid betydelig på grund af COVID-19, og FK Distribution har set lidt lavere volumener af tryksager siden udbruddet. Det er vanskeligt at vurdere, hvordan resten af året forløber, men baseret på den nuværende udvikling mener vi, at det er realistisk at nå et driftsresultat, som er på niveau med 2019, " siger Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO.

Yderligere oplysninger 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45

Vedhæftet fil

17-20 Q1 2020 delårsrapport DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder