North Media A/S offentliggør årsrapport 2020 samt ambitioner frem til 2023

Udgivet den 10-02-2021  |  kl. 17:47  |  

Selskabsmeddelelse nr. 01-2021
10. februar 2021


Bestyrelsen for North Media A/S har godkendt den reviderede årsrapport for 2020 med flg. hovedpunkter:

Rekordindtjening i 2020
Koncernen fik i 2020 sit hidtil bedste driftsresultat og årsresultat. FK Distribution leverede hovedparten af fremgangen efter effektiviseringer. North Media Online (BoligPortal og Ofir) tredoblede driftsresultatet efter høj vækst, mens Bekey nedbragte driftsunderskuddet trods udgifter til ekspansion.  

Omsætningen på 1.045 mio. kr. var på niveau med året før. FK Distributions omsætning faldt 2%. North Media Online og Bekey realiserede hhv. 20% og 17% vækst.Det primære driftsresultat (EBIT) før særlige poster blev 240 mio. kr., 74 mio. kr. højere end i 2019.    Årets resultat blev 307 mio. kr. (2019: 205 mio. kr.) efter et værdipapirafkast på 155 mio. kr.Pengestrømmene fra driften udgjorde 219 mio. kr. mod 132 mio. kr. i 2019.Bestyrelsen indstiller til et udbytte på 5 kr. pr. aktie for 2020.  

Indtjeningen i 2021 forventes på niveau med 2020
I 2021 forventer North Media at koncernens primære driftsresultat bliver på niveau med indtjeningen i 2020 og ved en lidt lavere omsætning.

Det primære driftsresultat (EBIT) før særlige poster ventes at blive 230-255 mio. kr. ved en omsætning på 985-1.025 mio. kr.Forretningsområdet Digital Services (BoligPortal, Ofir og Bekey) ventes at få en samlet omsætning på 145-155 mio. kr. og et EBIT-resultat før særlige poster på 25-30 mio. kr. Væksten i BoligPortal vil være lavere i første halvår pga. omlægning af betalinger til abonnement.Forretningsområdet Last Mile (FK Distribution) ventes at nå en omsætning på 840-870 mio. kr. og et EBIT-resultat før særlige poster på 210-230 mio. kr.Usikkerheden er fortsat højere pga. COVID-19. Den fortsatte nedlukning af store dele af detailhandlen påvirker forventningerne til omsætning og driftsresultat negativt.

Strategi og ambitioner for 2022 og 2023
Digital Services skal levere ~20% organisk vækst årligt og øge overskudsgraden til ~25% i 2023. Last Mile skal i 2023 fastholde omsætningen på niveauet fra 2021 og opnå en overskudsgrad på niveauet 24%.

Der afsættes op til 200 mio. kr. til opkøb, primært af virksomheder, hvor der er positive synergier og skaleringspotentiale, som matcher koncernens aktiviteter og kompetencer.Last Mile undersøger international ekspansion med pakning fra eksisterende terminaler i Danmark for at øge aktiviteterne. Større investeringer er ikke påkrævede.Der ventes en årlig vækst i niveauet 3% i koncernens omsætning i 2022-23 (ekskl. opkøb).Koncernens overskudsgrad ventes i 2023 at blive på niveauet 24% (ekskl. opkøb).  Hvis målene opfyldes, er det ambitionen at udbetale 5 kr. i udbytte pr. år i 2021-23.

"Vi ser et spændende vækstpotentiale for Digital Services virksomhederne. Under de senere års fokusering af North Media har vi styrket de digitale platforme og etableret stærk infrastruktur, så virksomhederne nu er klar til skalering i Danmark og senere også gerne internationalt. Vækstvirksomhederne suppleres af valuevirksomheden FK Distribution, som med sin avancerede logistikplatform vil fortsætte med at styrke kerneforretningen og udvikle nye services, herunder udvikle samarbejdet med Deutsche Post og potentielt også pakke for andre kunder i nærmarkederne."


Yderligere oplysninger
 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45, e-mail: kw@northmedia.dk

Vedhæftede filer

Årsrapport 2020 DK NORT-2020-12-31

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder