Novo Q2: Fastholder forventningerne i lokal valuta

Udgivet den 08-08-2018  |  kl. 07:45  |  
Novo Nordisk - Flag

Novo Nordisk fastholder forventningerne til væksten i omsætningen og driftsresultatet i 2018 målt i lokal valuta, mens prognosen i danske kroner præciseres på grund af valutamedvind.

Novo venter stadig en vækst i omsætningen på 3-5 pct. og en stigning i driftsresultatet på 2-5 pct. målt i lokal valuta.

Væksten i kroner ventes nu at blive henholdsvis 5 og 7 procentpoint lavere målt på omsætningen og driftsresultat. Tidligere forudså Novo, at væksten i kroner ville blive henholdsvis 6 og 9 procentpoint lavere.

Forventningerne i danske kroner favner analytikerforventningerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.

I faktiske tal venter Novo Nordisk ifølge Ritzau Finans' beregninger en omsætning i 2018 på 109,5-111,7 mia. kr. mod analytikerforventningen på 111,0 mia. kr.

Resultatet af primær drift forventes i størrelsesordenen 46,5-48,0 mia. kr. mod analytikernes forventning om 47,4 mia. kr., mens bundlinjen indikeres i et bredt interval på 37,9-38,6 mia. kr. mod estimeret 38,5 mia. kr. blandt analytikerne.

De finansielle nettoudgifter ses lande på omkring 0,9 mia. kr. mod tidligere ventet 1,9 mia. kr.

Investeringer i faste anlægsaktiver ventes stadig at udgøre omkring 9,5 mia. kr., af- og nedskrivninger ventes uændret at blive cirka 3,0 mia. kr., og de frie pengestrømme ses stadig udgøre 27-32 mia. kr. Den effektive skattesats forventes nu at ligge i intervallet 19-20 pct. mod tidligere 20-22 pct., oplyser Novo Nordisk.

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov

Tags:  Profit warning❯  Report❯  Shares❯ 

Relaterede nyheder