Novo Q4: 2018-forventninger skuffer - valuta giver ekstra modvind

Udgivet den 01-02-2018  |  kl. 07:49  |  
Arkiv: Foto

Novo Nordisk må se valutaudsving æde væksten i 2018, hvor såvel driften som omsætningen med de nuværende valutakurser ventes at vise tilbagegang målt i kroner. Forventningerne er lavere end ventet i analytikerkredse.

For 2018 venter Novo en vækst på 2-5 pct. i salget og en fremgang på 1-5 pct. i driftsresultatet opgjort i lokal valuta.

Der er tale om en præcisering af de foreløbige forventninger, der blev meldt ud i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal og som dengang lød på "en lav til medium encifret" vækst.

Forventningerne i kroner sænkes derimod som følge af valutamodvind. Salgsvæksten opgjort i kroner ventes nu at blive 7 pct.point lavere end i lokal valuta, svarende til mellem minus 5 og minus 2 pct.

Tidligere havde Novo ventet en negativ valutaeffekt på 3 pct.point.

Forventningerne til væksten i driftsresultatet i kroner er nu minus 9 pct. til minus 5 pct. efter en negativ valutapåvirkning på 10 pct.point mod tidligere ventet 4 pct.point.

ANALYTIKERESTIMATER LIGGER HØJERE

Forventningerne i danske kroner ligger under analytikerforventningerne til omsætningen og driftsresultat og også lavere målt på bundlinjen, selv om Novo forudser en stor gevinst på nettofinans.

- For 2018 forventer Novo Nordisk, at de finansielle poster (netto) vil beløbe sig til en gevinst på omkring 2,5 mia. kr., som delvist vil modsvare valutaudviklingens negative påvirkning på resultat af primær drift.

I faktiske tal venter Novo Nordisk ifølge Ritzau Finans' beregninger en omsætning i 2018 på 106,1-109,5 mia. kr. mod analytikerforventningen på 112,6 mia. kr. ifølge Ritzau Estimates.

Resultatet af primær drift forventes i størrelsesordenen 44,6-46,5 mia. kr. mod analytikernes forventning om 48,6 mia. kr., mens bundlinjen indikeres i et bredt interval på 36,7-39,2 mia. kr. mod estimeret 39,6 mia. kr. blandt analytikerne.

Investeringer i faste anlægsaktiver ventes at udgøre omkring 9,5 mia. kr., af- og nedskrivninger ventes at blive cirka 3 mia. kr., og de frie pengestrømme ses udgøre 27-32 mia. kr. Den effektive skattesats forventes at ligge i intervallet 20-22 pct., oplyser Novo Nordisk.

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov

Tags:  Profit warning❯  Report❯  Shares❯ 

Relaterede nyheder