Nr. 17/2020 - Coronavirus-epidemiens potentielle konsekvenser for Cemat A/S' drift og finansielle resultater

Udgivet den 24-04-2020  |  kl. 12:45  |  

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 24. april 2020
SELSKABSMEDDELELSE nr. 17/2020

Coronavirus-epidemiens potentielle konsekvenser for Cemat A/S' drift og finansielle resultater

Bestyrelsen har analyseret konsekvenserne, og ifølge nuværende viden, vil situationen som følge af regeringens foranstaltninger mod coronavirus-epidemien få konsekvenser for virksomhedens drift og finansielle resultater i 2020. Omfanget af konsekvenserne vil afhænge af varigheden af foranstaltningerne samt, hvordan pandemien udvikler sig.

På baggrund af de usikre konsekvenser er det svært at vurdere resultaterne for 2020, hvorfor Bestyrelsen har været nødsaget til at suspendere de tidligere meddelte forventninger. Bestyrelsen forsøger at indføre foranstaltninger som i videst muligt omfang skal begrænse de negative følger heraf.

Bestyrelsen vil meddele de opdaterede forventninger så snart udsigterne for markedet står mere klart.   
  

Cemat A/S

Bestyrelsen

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 17 - 24.04.2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder