Nr. 5 2019 Forløb af generalforsamling

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 11:31  |  

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92

Generalforsamlingen behandlede og godkendte:

-      Ledelsesberetning og årsrapport for 2018 med ledelses- og revisionspåtegning.

-      Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab, idet der udbetales DKK 14,00 i udbytte pr. aktie à DKK 100.

-      Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at udlodde ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.

-      Bestyrelsens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling potentielt at erhverve egne kapitalandele i selskabet op til 10% af selskabskapitalen.

-      Nedsættelse af B-selskabskapitalen med nominelt DKK 38.562.500 fra nominelt DKK 774.562.500 til nominelt DKK 736.000.000, svarende til en nedsættelse af B-selskabskapitalen med 385.625 B-aktier á DKK 100 ved annullering af egne B-aktier. Nedsættelsen kan tidligst effektueres 4 uger efter, at proklama er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

-      Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9.1, § 9.2 og § 9.4 til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange ved nytegning af B-aktier med og uden fortegningsret for nuværende aktionærer. Størrelsen af bemyndigelsen nedsættes fra DKK 68.456.000 til DKK 64.600.000 som konsekvens af nedsættelsen af selskabskapitalen ved annullering af egne B-aktier.

-      Bestyrelseshonorar for 2019: Fast årligt vederlag på uændret DKK 175.000.

-      Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
       Genvalgt blev Jens Borum, Jens Peter Toft, Louise Knauer,  Jesper Dalsgaard og Peter Bang.

       Nyvalgt til bestyrelsen blev: Morten Chrone.

       Herudover består bestyrelsen af følgende medarbejderrepræsentanter:
Lars Lange Andersen, Ulrik Damgaard og Bent H. Frisk.

-      Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

-      Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Jens Borum som formand, mens Jesper Dalsgaard blev nyvalgt som næstformand. Genvalgt til revisionsudvalget blev Jens Peter Toft, mens Peter Bang og Louise Knauer blev nyvalgt. Genvalgt til vederlagsudvalget blev Jens Borum og Jens Peter Toft, mens Louise Knauer blev nyvalgt.

Med venlig hilsen

Solar A/S

Jens Borum
Bestyrelsesformand

Kontaktpersoner:
Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf. 79 30 00 00

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting - tlf. 40 34 29 08

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2018 en omsætning på over 11 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B.

Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse
Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftet fil

Nr. 5 2019 Forløb af generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,42%
 
09:15:01

 
6,97%
 
09:15:01

 
2,57%
 
09:15:01

 
2,45%
 
09:15:01

 
0,43%
 
09:15:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder