Nykredit Realkredit A/S - ordinær generalforsamling 2020

Udgivet den 26-03-2020  |  kl. 12:00  |  

Til Nasdaq Copenhagen       


Nykredit Realkredit A/S - ordinær generalforsamling 2020

På Nykredit Realkredits ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 blev:

Årsrapporten for 2019 behandlet. Årsrapporten indeholdt forslag om udbytte på 3,66 mia. kr. I lyset af den makroøkonomiske usikkerhed, som corona-epidemien havde forårsaget, havde bestyrelsen forud for generalforsamlingens afholdelse tilbagekaldt forecastet og foreslået at udskyde beslutningen om udbytteudlodning til en senere generalforsamling. Der forelå derfor nyt forslag fra bestyrelsen om, at hele årets resultat overføres til næste regnskabsår. Årsrapporten blev godkendt med disse ændringer. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse af 23. marts 2020 kl. 18.10.Decharge til bestyrelse og direktion godkendt.Bestyrelsens forslag til lønpolitik og vederlag til ledelsen godkendt.Jørgen Høholt valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Merete Eldrup, Nina Smith, Helge Leiro Baastad, Michael Demsitz, Per W. Hallgren, Hans-Ole Jochumsen og Vibeke Krag blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Herudover består bestyrelsen af fire medarbejderrepræsentanter: Olav Bredgaard Brusen, Allan Kristiansen, Inge Sand og Kristina Andersen Skiøld.Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Merete Eldrup som formand samt Nina Smith som næstformand.

København, den 26. marts 2020

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil

Ordinær generalforsamling 2020 - Nykredit Realkredit - 26032020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder