Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og/eller tilknyttede finansielle instrumenter i North Media A/S

Udgivet den 19-02-2021  |  kl. 08:19  |  

Selskabsmeddelelse nr. 05-2021
19. februar 2021


I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionerne omhandler udnyttelse af aktieoptioner:

Navn Beholdning
før transaktion,
antal aktier
Transaktion,
antal aktier
Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
Henrik Løvig Jensen (erhvervelse) 8.755 16.000 24.755
Jannik Bray Christensen (erhvervelse) 0 16.000 16.000

  

Yderligere oplysninger 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

Vedhæftede filer

05-21 Udnyttelse af aktieoptioner_DK_HL 05-21 Udnyttelse af aktieoptioner_DK_JBC_

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder