Opjustering af forventningerne til resultatet for 2020

Udgivet den 31-07-2020  |  kl. 06:28  |  

31. juli 2020

Selskabsmeddelelse nr. 32/2020

Opjustering af forventningerne til resultatet for 2020

Som følge af et meget tilfredsstillende 2. kvartal opjusteres forventningerne til resultatet før skat for 2020 til 750-850 mio. kr. mod tidligere 550-700 mio. kr.

Den positive udvikling på de finansielle markeder betyder, at koncernen aktuelt har genvundet de urealiserede tab på investeringsområdet. Derudover har forsikringsforretningen i 2. kvartal haft et bedre end forventet forløb for vejrlig og storskader samt en positiv udvikling i den underliggende forsikringsdrift, herunder en mindre effekt som følge af Covid-19 og deraf følgende færre skadesanmeldelser.

Resultatet for både pensions- og bankaktiviteterne har udviklet sig tilfredsstillende og som forventet.

Den samlede resultatpåvirkning af Covid-19 på koncernens aktiviteter i 1. halvår er herefter neutral, heri medregnet den i 1. kvartal foretagne nedskrivning på udlån i banken.

Forventningerne er eksklusive afløbsresultat for den resterende del af året.

Alm. Brands hovedtal for 1. halvår 2020 er vedlagt denne meddelelse. Delårsrapporten for 2. kvartal 2020 offentliggøres som planlagt den 20. august 2020.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør
Rasmus Werner Nielsen
tlf. nr. 35 47 79 07

Investorer og aktieanalytikere:                                                      

Direktør for Investor Relations
Lars Holm
mobil nr. 25 10 47 17

Senior Investor Relations Officer                                                                               
Mikael Bo Larsen                                                                                                             
mobil nr. 51 43 80 02                                                                                                      

Presse:

Kommunikationsdirektør
Claus Kappel Christensen
mobil nr. 25 24 89 93Vedhæftet fil

AS 32 2020 - Ændring af forventninger til 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder