Parken Q1: Øger toplinjen og vender minus til plus på bunden

Udgivet den 17-05-2022  |  kl. 15:14  |  
Arkiv: Foto

Parken Sport & Entertainment er kommet godt fra start i 2022, hvor en højere omsætning fra driftsaktiviteterne og et pænt overskud fra transferaktiviteterne har vendt underskuddet fra sidste års første kvartal til et overskud.

Parken øgede i første kvartal sin omsætning til 156,7 mio. kr. fra 122,1 mio. kr. i første kvartal sidste år. Omsætningen var i 2022 blandt andet påvirket af et lukket Lalandia fra 1. januar og frem til 3. februar samt en hel eller delvis nedlukning af F.C. København og Stadion, fremgår det af regnskabet.

Det primære resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster bød på et underskud på 28,0 mio. kr., som dog var en forbedring fra sidste års underskud på 62,9 mio. kr.

Medregnet transferaktiviteter på 84,5 mio. kr., særlige poster og amortiseringer endte det primære resultat med et plus på 62,5 mio. kr. mod sidste års underskud på 45,6 mio. kr.

Det høje resultat fra transferaktiviteter "kan hovedsageligt tilskrives højere avancer fra salg af kontraktrettigheder", skriver Parken i regnskabet.

Parken modtog i kvartalet 4,1 mio. kr. fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med covid-19. Samlet løb særlige poster, hvor kompensationen indgår, op i 6,2 mio. kr.

Resultatet før skat landede på 51,6 mio. kr. mod et underskud før skat på 67,1 mio. kr. sidste år.

På bundlinjen stod et overskud på 40,3 mio. kr. I samme periode sidste år tabte Parken 52,3 mio. kr.

Parken opjusterede den 5. maj sine forventninger til regnskabsåret 2022 som følge af de realiserede resultater i første kvartal.

I januar meddelte bestyrelsen i Parken, at den ville afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje. Afsøgningen er per 31. marts ikke afsluttet, og der er ikke sikkerhed for, at det delvise eller hele salg vil blive gennemført, skriver Parken i regnskabet.

De nyligt opjusterede forventninger fastholdes derfor i dagens regnskab, og Parken venter således fortsat en omsætning på 925-975 mio. kr. og et resultat før skat på 100-125 mio. kr.

Tabel for Parken Sport & Entertainments regnskab for første kvartal af 2022:

Mio. kr. Q1 2022 Q1 2021 FY 2021
Indtægter i alt 156,7 122,1 1220,8
Primært resultat før transfer mv. -28,0 -62,9 78,0
Resultat før skat 51,6 -67,1 105,9
Periodens resultat 40,3 -52,3 67,2

Parkens forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved Q1 2022 5. maj 2022 3. marts 2022
Omsætning 925-975 925-975 900-950
Resultat før skat 100-125 100-125 55-80

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  Report❯  Shares❯