Pensionsskolen

Udgivet den 10-11-2014  |  kl. 10:59  |  
Arkiv: Foto

Kapitalpension
Forsikringssummen udbetales som en engangssum, hvis der har oprettet pensionsordningen er i live og har en alder mellem 60-67 år.
Skat: Udbetalingen beskattes med 40% afgift til staten.

Ratepension 
Forsikringsydelsen udbetales i mdr. rater, hvis den der har oprettet pensionsordningen er i live.
Skat: Indkomstbeskattes i marginalskatten.
Udbetalingen sker til den forsikrede, og fortsætter i garantiperioden. Hvis den forsikrede dør i garantiperioden, udbetales resten af forsikringsydelserne til de begunstigede, eller disses arvinger. 
Disse beskattes som personlig indkomst, samt kapitalindkomst beskattes af rentetilvæksten i 
udbetalingsperioden. Udbetalingerne er kreditorbeskyttet.

Livrenter
Forsikringsydelsen udbetales i mdr. rater, så længe den der har oprettet pensionsordningen er i live.
Skat: Indkomstbeskattes i marginalskatten.
- Andre: 40% afgift + kapitalindkomstskat af rentetilvæksten i udbetalingsperioden.
Alle har ved forsikredes død mulighed for at konvertere de løbende ydelser til en engangssum minus 40% afgift. Udbetalingerne er kreditorbeskyttet.
 

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯  Pensionsskole❯ 

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
3,22%
 
14/12/18

 
1,20%
 
14/12/18

 
0,93%
 
14/12/18

 
-0,22%
 
14/12/18

 
-12,75%
 
14/12/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder