Periodemeddelelse Q1-2021

Udgivet den 29-04-2021  |  kl. 13:59  |  

Resultatet for 1. kvartal 2021 udgør før skat et overskud på 24,7 mio.kr.  og efter skat 19,8 mio.kr.

Resultatet er bedre end forventet og som meddelt i selskabsmeddelelse nr.  9 af 9. april 2021 opjusterede koncernen forventningerne for hele 2021 til et resultat før skat i niveauet 47 - 57 mio.kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 32 - 42 mio.kr.

Hovedpunkter for 1. kvartal 2021:

Basisindtjeningen stiger med 29% til 16,1 mio.kr.Nettorenteindtægter udgør 24,3 mio.kr.Gebyrer og provisionsindtægter stiger med 26% til 30,4 mio.kr.Positive kursreguleringer på 1,5 mio.kr.Samlede udgifter stiger med 2,8 mio.kr. til 38,9 mio.kr.Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 7,0 mio.kr. Dette er en følge af et lavere nedskrivningsbehov på individuelle kunder. Udlån stiger med 3,1% til 1.700 mio.kr.Indlån falder med 3,5% til 2.930 mio.kr.

Vedhæftet fil

q1_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk