Q3 Meddelelse: cBrain står stærkere end nogensinde

Udgivet den 05-11-2020  |  kl. 09:10  |  


Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2020


Q3 Meddelelse: cBrain står stærkere end nogensinde


København, 5. november 2020


Resume

cBrain står, ved udgangen af Q3, stærkere end nogensinde. Halvårsregnskabet for 1. halvår 2020 viste rekordomsætning med markant vækst i relation til både salg af abonnementer og eksport. Dette momentum er fastholdt i Q3, og som følge heraf har cBrain for anden gang i efteråret opjusteret sine forventninger til regnskabsåret 2020. Samtidig ser cBrain fortsat en solid indgang af nye ordrer, hvilket tegner godt for både årets afslutning og de næste år.


cBrains forretning og vækstplan

cBrains primære kundegruppe er den offentlige sektor, og cBrain hjælper offentlige myndigheder og andre store organisationer med at digitalisere deres forretningskritiske arbejdsgange og processer, baseret på selskabets standardsoftware F2.

cBrain har brugt 15 år og mere end 300.000 timer på at udvikle F2. En digital platform, som adskiller sig ved fra start er designet og bygget til brug for offentlig forvaltning. Klar til drift, uden behov for hverken specialprogrammering eller en masse konsulenttimer. Det startede i 2005, hvor cBrain i tæt samarbejde med en række danske ministerier kortlagde forvaltningens rutiner og arbejdsgange. Det førte til udviklingen af F2 og den model for digital forvaltning, som stadig i dag er grundlaget for F2.

Digitale løsninger til den offentlige sektor repræsenterer et af de største markeder i verden, og markedet er voksende, ikke mindst fordi den offentlige sektor står midt i en digital transformation, hvor den traditionelle papirbaserede forvaltning erstattes af et digitalt baseret bureaukrati.

Men offentlig digitalisering er kendetegnet ved langvarige, ofte forsinkede og dyre IT-projekter. Det skyldes en forældet tilgang til softwareudvikling, hvor de fleste af cBrains konkurrenter stadig bygger skræddersyede løsninger, typisk baseret på softwarekomponenter og moduler, som tilpasses og integreres.

Med F2 har cBrain udviklet og bevist det, som meget få har troet på var muligt. En fuldt integreret standard softwareplatform med alle de funktioner, som en myndighed har brug for i forvaltningen, herunder en indbygget procesmotor, der uden begrænsninger kan konfigureres til at understøtte og automatisere alle typer af fagprocesser.

F2 gør det muligt at undgå de store og langvarige IT-projekter, fordi det kræver langt færre konsulenttimer at levere F2 end skræddersyede løsninger, samtidig med at løsningerne bliver langt mere fleksible og nemme at vedligeholde. Resultaterne hos kunderne kan dokumenteres i form af målbare resultater, herunder både besparelser, glade brugere, øget produktivitet og bedre borgerservices.

F2 har derfor gået sin sejrsgang, og cBrain har opnået en meget stærk position på det danske hjemmemarked, hvor mere end 75 danske myndigheder, herunder 13 ud af de 18 danske ministerier, nu har indført F2 som deres digitale platform. To gange er den danske digitaliseringspris gået til myndigheder, baseret på F2-projekter, og internationalt vokser cBrain hurtigt, med kunder i både Tyskland, England, Frankrig, USA og Emiraterne.

Alle kunder, både danske og internationale, kører på præcis samme platform, blot med brug af forskellige sprogtabeller. Samtidig frigiver og tilbyder cBrain 1-2 nye versioner af F2 om året, og når en kunde opgraderer, hvilket typisk sker en gang årligt, opgraderes kunden altid til den nyeste version.

Det giver cBrain en helt unik referenceposition, og det viser styrken af F2. En international brugerklub med 100 kunder, som alle kører på præcis den samme platform, og som løbende opgraderer til nyeste version.

Forventninger til regnskabsåret

Som følge af udviklingen i Q3 opjusterede cBrain den 20. oktober sine forventninger til en omsætningsvækst på 18-20% samt en indtjening før skat (EBT) på 10-12% for regnskabsåret 2020.

I forbindelse med regnskabet for første halvår oplyste cBrain, at den samlede omsætning af abonnementer, herunder cloud services, licensvedligeholdelse og support, var øget med 30% i 1. halvår 2020 i forhold til i 1. halvår 2019. Dette betød samtidig, at salg af abonnementer var øget til 48% af den samlede omsætning i halvårsregnskabet.

Den gode udvikling er fastholdt i Q3 2020, hvor en fortsat høj vækst i salg af abonnementer gav anledning til den anden opjustering i efteråret. cBrain kan således med tilfredshed notere, at væksten i salg af abonnementer er fastholdt på samme niveau i Q3 som i årets første 2 kvartaler.

Omsætningen af abonnementer øges, når nye kunder går i drift på F2, dvs. en nytegning af abonnement, eller når eksisterende kunder udvider sin anvendelse af F2. Som eksempler herpå kan nævnes, at kunden udvider sin anvendelse af F2 med flere brugere og/eller anskaffer et eller flere tillægsmoduler.

Når cBrain derfor justerer sine forventninger, skyldes det derfor en hurtigere leverance og ibrugtagning samt en hurtigere udbredelse af F2, end hidtil forudset. cBrain ser bl.a. dette som et udtryk for at den offentlige sektor, som er cBrains primære kundegruppe, har stadig stigende fokus på digitalisering og hurtig implementering af nye løsninger.

cBrain udmeldte i starten af året en forventning om en omsætningsvækst på 12-15% for regnskabsåret 2020. Den 17. august opjusterede cBrain dette til en forventning om en omsætningsvækst på 16-18%, hvilket den 20. oktober blev opjusteret til omsætningsvækst på 18-20%.

Det øgede salg af abonnementer påvirker kun omkostningerne i meget begrænset omfang. Det betyder, at den øgede omsætning af abonnementer afspejles direkte i indtjeningen, hvorfor forventningerne til indtjening også er opjusteret.

cBrain udmeldte således i starten af året en forventning om en indtjening før skat (EBT) på 7-10% for regnskabsåret 2020. Den 17. august opjusterede cBrain dette til en forventning om en indtjening før skat (EBT) på 8-11%, og den 20. oktober blev dette opjusteret til en forventning om indtjening før skat (EBT) på 10-12%.


Solid indgang af nye ordrer

cBrain ser fortsat en solid indgang af nye ordrer, både i Danmark og internationalt, hvilket tegner godt for både årets afslutning og de næste år.

I august oplyste cBrain, at selskabet havde indgået en aftale om at levere F2 som sags- og dokumenthåndteringssystem til den nye Hjemrejsestyrelse. F2 leveres til styrelsen som en cloud service (Software-as-a-service), hvilket bl.a. muliggør en hurtig leverance.

cBrain glæder sig naturligvis over den nye aftale. Den fortsatte fremgang i Danmark er vigtig for cBrains eksport, fordi eksporten tager afsæt i de danske referencekunder og de danske myndigheders succes med digitalisering. Det kan oplyses, at leverancen allerede nu er gennemført, og at Hjemrejsestyrelsen er gået i drift på den nye løsning.

cBrain har endvidere meddelt, at finansministeriet i Emiraterne forventer at tildele cBrain en kontrakt, som dækker leverance og implementering af et nyt fagsystem. Tildelingen er baseret på et udbud, som er gennemført hen over sommeren, og der er tale om en leverance, som er betydelig større end de tidligere projekter, cBrain har leveret i regionen.

cBrain er allerede godt på vej med at levere løsningen til finansministeriet. Der er tale om et projekt, som er under højt tidspres, og cBrain er derfor blevet anmodet om at påbegynde leverancen, også selv om kontrakten endnu ikke var tildelt.

Tyskland udgør i dag cBrains største eksportmarked. Her er det lykkedes cBrain at komme ind som leverandør til en af de store myndigheder i den tyske centraladministration, med repræsentation i alle tyske delstater. Myndigheden repræsenterer dermed et stort potentiale for cBrain som leverandør af yderligere løsninger, både til myndighedens mange afdelinger og som digital platform inden for nye fagområder.

cBrain ser fortsat en rigtig god udvikling i Tyskland og udvider fortsat sit kontor i Berlin med nye medarbejdere. I 1. halvår 2020 har cBrain annonceret 4 nye aftaler med kunden, hvor de 3 er på et 2-cifret millionbeløb. Der er tale om rammeaftaler, som skal leveres over de kommende år, og med disse ordrer nærmer cBrain sig et gennembrud på det tyske marked.

På trods af de seneste ordrer har cBrain endnu kun leveret løsninger til nogle få afdelinger hos den tyske myndighed. cBrain håber derfor at kunne annoncere ny ordrer i Tyskland i takt med, at F2 udbredes videre hos kunden.


Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

 

Vedhæftet fil

Fondsbørsmeddelelser nr 2020-20 (Q3 meddelelse)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder