Rapport for 1. kvartal 2019

Udgivet den 08-05-2019  |  kl. 14:56  |  

Tilfredsstillende første kvartal 2019 i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 37,9 mio. for første kvartal af 2019, mod kr. 34,1 mio. i første kvartal af 2018.
Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør kr. 36,5 mio. mod kr. 38,6 mio. året før.

Netto rente- og gebyrindtægter udgør kr. 79,8 mio. og er steget med kr. 1 mio.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgangen af første kvartal 2019 kr. 44,8 mio.
mod kr. 41,6 mio. i samme periode i 2018

Kursreguleringer viser en samlet kursgevinst på t.kr. 3.214 mod et kurstab
i samme periode sidste år på t.kr. 1.023.

Nedskrivninger på udlån og garantier udviser et fald på kr. 1,7 mio. og udgør beskedne kr. 1,8 mio.
svarende til 0,03 % af bankens samlede udlån og garantier i perioden.

Kapitalprocent og kernekapitalprocent på 21,8 og solvensbehov på 10,4 %

GrønlandsBANKEN fastholder forventningen til årets resultat før skat
i niveauet kr. 130 - 150 mio. mod kr. 140 mio. i 2018. 

Vedhæftet fil

06.Q1 2019_DK-4

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder