Referat af ordinær generalforsamling 2020

Udgivet den 19-05-2020  |  kl. 16:31  |  

København, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 7-2020
København, 19. maj 2020


Den ordinære generalforsamling 2020 i Hypefactors A/S, blev afholdt den 19. maj 2020, kl. 16. på selskabets adresse, med nedenstående dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag om tilføjelse til vedtægterne, der medfører at selskabet fremover kan kommunikere investor-relateret information på engelsk
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


Ad. punkt 1. Valg af dirigent.

Generalforsamlingen valgte Lars Olesen som dirigent. Dirigenten bød velkommen til fremmødte aktionærer, bestyrelsesmedlem Martin Michael Hansen, kandidat til bestyrelsen Kasper Hülsen og CEO Casper Janns. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig samt rettidigt indkaldt, jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter


Ad. punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen ved Martin Michael Hansen, aflagte beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019. I den fremadrettede del af beretningen, lagde Martin Michael Hansen vægt på at store, betydelige virksomheder og organisationer er kommet til som kunder og at der er international interesse for selskabets løsning, samtidig med at tech-platformen er udviklet yderligere. Selskabet står derfor godt rustet til at opnå kommerciel fremgang i den kommende periode. Beretningen blev taget til efterretning.


Ad. punkt 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Martin Michael Hansen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019, der blev offentliggjort 31. marts 2020.


Ad. punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte, at årets underskud på DKK 13.756.319 overføres til egenkapitalen.


Ad. punkt 5: Beslutning om tilføjelser til vedtægterne

Generalforsamlingen godkendte, at følgende kunne tilføjes til selskabets vedtægter:
§ 11. Sprog
§ 11.1. Selskabets finansielle rapporter samt selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk


Ad. punkt 6: Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Pierre-André Montjovet (formand), Martin Michael Hansen og Casper Janns genopstillede til bestyrelsen og at Kasper Hülsen af bestyrelsen var indstillet som nyt medlem af bestyrelsen. De foreslåede kandidater blev valgt til selskabets bestyrelse. Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Pierre-André Montjovet (formand)Martin Michael HansenKasper HülsenCasper Janns


Ad. punkt 7. Valg af revisor

Generalforsamlingen genvalgte PwC som selskabets revisor.


Ad. punkt 8. Eventuelt

Der var ingen forhold til behandling under dette punkt.
Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v.  Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.Yderligere oplysninger:

Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Pierre-André Montjovet, bestyrelsesformand: Tlf: +41 (0)78 922 33 0, e-mail: pa.montjovet@gmail.comHypefactors A/S
Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com


Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder