Ringkjøbing Landbobank's overskud vokser efter fusion

Udgivet den 05-02-2020  |  kl. 07:50  |  
Arkiv: Foto

Ringkjøbing Landbobank fik en fremgang i basisresultatet på 11 pct. samt en stigning i overskuddet før skat på 13 pct. i 2019 i forhold til året før. Året var det første, hvor fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank talte hele året.

Basisindtjeningen steg til 2116 mio. kr. fra 2001 mio. kr. i 2018, mens resultatet før skat voksede til 1245 mio. kr. i 2019 mod 952 mio. kr. året før. Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

- 2019 blev et rigtig godt år for Ringkjøbing Landbobank. Bankens resultater, vores kundetilgang, kundetilfredsheden og omdømmet gik op i en højere enhed. 2019 har også været det første hele år efter fusionen med Nordjyske Bank, siger John Fisker, der er administrerende direktør i banken, i regnskabet.

Nettorenteindtægterne steg en anelse i 2019 i forhold til året før - til 1173 mio. kr. mod 1147 mio. kr. i 2018.

- Banken er tilfreds med denne udvikling til trods for, at der i 2019 har været en stigning i udlånsmængderne på 6 pct., skriver banken i regnskabet.

De samlede omkostninger løb op i 805 mio. kroner mod 866 mio. kroner i 2018, hvilket svarer til et fald på 7 pct.

- Både indtægter og udgifter har udviklet sig bedre end forventet. De samlede indtægter steg således med 6 pct. og de samlede udgifter faldt med 7 pct. Det betyder, at vores omkostningsprocent er faldet fra 43 til 38, hvilket var det langsigtede mål for banken, da vi offentliggjorde fusionen, lyder det fra bankdirektøren.

Ringkjøbing Landbobank betegner 2019 som et godt år både for privatkunderne, en historisk høj konverteringsbølge, små og mellemstore virksomheder har ligeledes haft et godt år, og også landbruget har klaret sig tilfredsstillende gennem 2019.

Banken havde dog nedskrivningerne på udlån på 99,9 mio. kr. mod 43 mio. kr. i 2018.

- Omkring trefjerdedele af årets nedskrivninger kan henføres til ledelsesmæssige skøn. Dette relaterer sig til fiskerisegmentet, hvor der er foretaget nedskrivninger til potentielle risici som følge af konsekvenserne dels ved brexit og dels ved reducerede fiskekvoter i Nordsøen, påpeger Ringkjøbing Landbobank i regnskabet.

Banken foreslår et udbytte på 11 kr. per aktie og et aktietilbagekøbsprogram på 300 mio. kroner i år.

- Vi fortsætter således den udlodningspolitik, som vi har haft gennem de senere år, med en udlodning til aktionærerne på 64 pct. af bankens resultat, og resten henlægges til egenkapitalen til understøttelse af den fremtidige vækst i bankens udlån, siger direktøren.

Banken venter i 2020 et basisresultat i niveauet 1000-1200 mio. kr. samt et resultat før skat i intervallet 950-1250 mio. kr. I regnskabsåret 2019 indfriede selskabet et basisresultat på 1311 mio. kr. samt et resultat før skat på 1245 mio. kr.

Tabel over Ringkjøbing Landbobanks årsregnskab for 2019:

Mio. kr. FY 2019 FY 2018
Netto renteindt. 1173,1 1147,5
Nedskrivninger på udlån 99,9 43,1
Resultat før skat 1245,4 952,0
Nettoresultat 978,3 778,2
Udbytte pr. aktie 11 kr. 10 kr.

Ringkjøbing Landbobanks forventninger til 2020:

Mio. kr. Ved FY 2019
Basisresultat 1000-1200
Resultat før skat 950-1250

/ritzau/FINANS

Charlotte Mackeprang

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder