Roblon FY: Indfrier forventninger - leverer dog driftsunderskud

Udgivet den 21-12-2021  |  kl. 11:39  |  
Arkiv: Foto

Den danske kabelforretning Roblon indfrier forventningerne, som blev fremlagt den 16. november, til omsætning og indtjening, der bød på underskud på bundlinjen.

Det fremgår af Roblons årsregnskab.

Virksomheden landede i det forskudte regnskabsår en omsætning på knap 250 mio. kr., hvilket gav et driftsunderskud (EBITDA) på 12,6 mio. kr. på niveau med de forventninger, som blev fremlagt i november.

Roblon, der har været stærkt udfordret gennem regnskabsåret, forklarede tilbage i regnskabet for tredje kvartal, at selskabet var stærkt påvirket af de stigende priser på råvarer, der ville gå ud over indtjeningen.

- Ligesom de fleste andre globalt har vi dog også oplevet prisstigninger på vores råvarer, herunder glas- og polyesterfibre, udtalte Lars Østergaard i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Han tilføjede, at det blandt andet skyldtes produktionsmæssige udfordringer i Kina, men også transport, som han frygter fortsat vil fylde meget næste år.

De øgede råvarer- og transportpriser tilskriver Roblon pandemien, der også har betydet, at selskabet har måttet udskyde projekter.

Roblon venter i regnskabsåret 2021/22 en omsætning på 330-370 mio. kr. og et driftsresultat, EBIT, før særlige poster på mellem 0 og minus 19 mio. kr. Derudover ventes der et resultat af den primære drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster i intervallet 8-27 mio. kr.

Tabel over Roblons årsregnskab for 2020/21:

Mio. kr. FY 2020/21 FY 2019/20
Omsætning 249,9 254,6
EBIT -32,9 35,8
Resultat før skat -29,3 32,7
Resultat efter skat (forts. aktiv.) -29,3 26,5
Resultat efter skat -20,8 24,0
Udbytte pr. aktie (kr.) - -

Roblons forventninger til 2021/22:

Mio. kr. Ved FY 2020/21
Omsætning 330-370
EBITDA f.s.p. 8-27
EBIT f.s.p minus 19 til 0

.\\˙ MarketWire

Selver Elezovic

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯