Salling Bank Q1: Lavere aktiegevinster trækker bundlinjen ned

Udgivet den 22-05-2019  |  kl. 08:39  |  
Arkiv: Foto

Salling Bank løftede sine indtægter fra renter og gebyrer i januar, februar og marts, men banken kom ud med en lavere indtjening end samme periode af 2018.

Det skyldes blandt andet, at banken havde lavere gevinst på aktier i årets første kvartal, end det var tilfældet året før, fremgår det af regnskabet for perioden, som er fremlagt onsdag morgen.

Bankens kursreguleringer gik tilbage til 6,0 mio. kr. fra 10,1 mio. kr. i første kvartal af 2018, hvilket særligt skyldtes, at gevinsten på aktier svandt ind til 4,1 mio. kr. fra 10,7 mio. kr.

Det var medvirkende til, at Salling Bank kom ud af kvartalet med et overskud på 8,4 mio. efter skat mod 12,9 mio. kr. året før, til trods for at nettorente- og gebyrindtægterne steg til 41,1 mio. kr. fra 37,6 mio. kr.

- Kursreguleringer var sidste år positiv påvirket med 7,3 mio. kr. som følge af en ny værdiansættelsesmodel på bankens ejerandel i det fællesejede sektorselskab BI Holding A/S, fremgår det af regnskabet.

Med til at tynge bundlinjen var også en større nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, der i kvartalet steg til 3,7 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. første kvartal af 2018.

Salling Bank fastholder sine forventninger til helåret og forventer forsat et resultat før skat på 25-35 mio. kr. Det kan dog blive ændret, hvis aftalen om et betinget salg af 75 pct. af aktiekapitalen i Sparinvest til Nykredit gennemføres.

- Såfremt betingelserne for transaktionen bliver opfyldt, og salget gennemføres, vil det for Salling Bank indebære en ekstraordinær indtægt i form af en skattefri kursgevinst på cirka 4,8 mio. kr. Dette vil forventeligt indebære, at de udmeldte forventninger til resultatet før skat opjusteres med cirka 5 mio. kr. til 30-40 mio. kr.

- Resultatforventningerne justeres ikke på nuværende tidspunkt som følge af uvisheden omkring de på nuværende tidspunkt endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse, fremgår det af regnskabet.

Tabel over Salling Banks regnskab for første kvartal af 2019:

Mio. kr. Q1 2019 Q1 2018 FY 2018
Netto rente- og gebyrindtægt. 41,1 37,6 162,7
Kursreguleringer 6,0 10,1 16,6
Resultat før skat 9,8 13,4 38,2
Nettoresultat 8,4 12,9 33,6

Salling Banks forventninger til 2019:

Mio. kr. Ved Q1 2019 Før Q1 2019
Resultat før skat 25-35 25-35

/ritzau/FINANS

Oliver Sønderbye Therp

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
10,71%
 
20/09/19

 
7,88%
 
09:33:01

 
7,54%
 
09:33:01

 
4,22%
 
09:33:01

 
3,24%
 
20/09/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder