Selskabernes forventninger - mandag den 10 august

Udgivet den 10-08-2020  |  kl. 06:30  |  

TIRSDAG DEN 11 AUGUST

======================

BRD. KLEE (Q3)

Brd. Klee venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 et positivt men lavere resultat end i 2018/19.

SPK SJÆLLAND (Q2)

Sparekassen Sjælland-Fyn venter for 2020 et resultat før skat i niveauet 170-210 mio. kr. Sparekassen nedjusterede den 22. april forventningerne med reference følgerne af Covid-19 pandemien fra et oprindeligt ventet overskud på 230-270 mio. kr.

VESTAS (Q2)

Vestas valgte den 7. april at suspendere sine hidtidige forventninger for 2020 som følge af den usikkerhed, som udbruddet af coronavirus har medført. Vestas ventede tidligere en omsætning i niveauet 14-15 mia. euro samt en driftsmargin i niveauet 7-9 pct.

ONSDAG DEN 12 AUGUST

======================

ALK-ABELLÓ (Q2)

ALK-Abelló venter i 2020 en organisk vækst i omsætningen på 3,5-3,65 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 200-300 mio. kr. De frie pengestrømme ventes på minus 300 mio. kr.

DFDS (Q2)

DFDS regner med, at EBITDA før særlige poster for 2020 ender nede omkring 2 mia. kr. som følge af coronakrisens negative følgevirkninger. Samtidig venter DFDS, at investeringerne vil lande på omkring 1,6 mia. kr.

GENMAB (Q2)

Genmab venter i 2020 en omsætning mellem 9100-9500 mio. kr. og et driftsoverskud på 5200-5600 mio. kr.

ISS (Q2)

ISS har valgt at suspendere sine forventninger til 2020 og dropper det foreslåede udbytte på 7,70 kr.

NOVOZYMES (Q2)

Novozymes valgte den 7. april at suspendere sine hidtidige forventninger for 2020 som følge af den usikkerhed, som udbruddet af COVID-19 har skabt. Selskabet ventede tidligere en overskudsgrad på 27 pct. og et afkast af den investerede kapital på 20-21 pct.

ØRSTED (Q2)

Ørsted venter i 2020 et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 16-17 mia. kr.

SIMCORP (Q2)

Simcorp venter en omsætningsvækst i 2020 på mellem minus 5 pct. og plus 5 pct. målt i lokal valuta, og driftsmarginalen, EBIT, ventes nu på mellem 22 til 27 pct. ligeledes i lokale valutaer.

/ritzau/FINANS

SOLAR (Q2)

Solar valgte den 27. marts på grund af udbruddet af COVID-19 at trække sine hidtidige forventninger for 2020 tilbage. Selskabet ventede tidligere en omsætning på omkring 11,2 mia. kr. og et EBITA-resultat på omkring 400 mio. kr. Januar, februar og de tre første uger af marts forløb ifølge Solar helt som ventet økonomisk, men selskabet begyndte herefter at opleve svagt faldende omsætning på enkelte markeder. Solar vil komme med nye forventninger, så snart der er overblik over, hvilken effekt udbruddet vil få for selskabet.

TORSDAG DEN 13 AUGUST

======================

CARLSBERG (Q2)

Carlsberg valgte den 3. april at suspendere sine hidtidige forventninger for 2020 som følge af den betydelige markedsmæssige usikkerhed, som covid-19 pandemien har skabt. Carlsberg ventede tidligere en "midt encifret" organisk vækst i driftsoverskuddet.

HVIDBJERG BANK (Q2)

Hvidbjerg Bank venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 13-18 mio. kr.

JYSKE SPAR (Q2)

Den Jyske Sparekasse venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 10-70 mio. kr.

LUNDBECK (Q2)

Lundbeck venter for 2020 en omsætning på 17,4-18,0 mia. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 1,4-1,9 mia. kr.

NNIT (Q2)

NNIT venter i 2020 et fald i omsætningen på 4-8 pct. målt i faste valutakurser og en overskudsgrad på 6-8 pct.

NTR (Q2)

NTR venter en omsætning i intervallet 70-80 mio. kr., mens resultatet af de fortsættende aktiviteter før skat ses lande i området 0-5 mio. kr.

SKJERN BANK (Q2)

Skjern Bank venter for 2020 et basisresultat på 125-140 mio. kr., mens de oprindelige forventninger om et resultat før skat i intervallet 115-130 mio. kr. stadig er suspenderet som følge af coronakrisen.

SPAR NORD (Q2)

Spar Nord Bank venter for 2020 et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 800-1050 mio. kr. samt et nettoresultat på 350-550 mio. kr.

ZEALAND PHARMA (Q2)

Biotekselskabet Zealand Pharma venter i 2020 omkostninger i niveauet 950-1000 mio. kr.

FREDAG DEN 14 AUGUST

======================

H+H (Q2)

Porebetonproducenten H+H har besluttet sig for at suspendere sine forventninger til regnskabsåret 2020 på grund af usikkerheden, som virusudbruddet har skabt.

MAERSK DRILLING (Q2)

Maersk Drilling venter i 2020 et driftsresultat (EBITDA) før særlige poster på 250-300 mio. dollar efter to nedjusteringer i løbet af året.

RIAS (Q2)

Plastkoncernen Rias valgte den 26. marts at suspendere sine hidtidige forventninger til 2019/20, da udbruddet af COVID-19 har reduceret gennemsigtigheden i markedet i en grad, så det ikke er muligt at vurdere udviklingen. Rias ventede tidligere et driftsresultat (EBIT) i intervallet 8,5 til 10 mio. kr.

SCHOUW (Q2)

Schouw & Co. valgte den 25. marts at suspendere sine hidtidige forventninger til resultatet for 2020, indtil det er muligt at vurdere konsekvenserne af COVID-19 udbruddet. Selskabet ventede tidligere en omsætning i størrelsesordenen 21,6 mia. kr. og et EBITDA mellem 1935 og 2105 mio. kr.

TIVOLI (Q2)

Tivoli kan ikke udelukke, at forlystelsesparken i 2020 får et underskud på op i mod 100 mio kr. før skat.

MANDAG DEN 17 AUGUST

======================

DEMANT (Q2)

Demant har trukket sine forventninger til 2020 tilbage som følge af usikkerhed om effekten af Coronavirus-udbruddet. Salgsvæksten ventes fortsat at ligge betydeligt over markedsvæksten i 2020.

JUTLANDER BANK (Q2)

Jutlander Bank venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 175-225 mio. kr.

KREDITBANKEN (Q2)

Kreditbanken venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 20-40 mio. kr.

TORM (Q2)

Torm har ikke offentliggjort finansielle forventninger til 2019.

UIE (Q2)

United International Enterprises (UIE) venter i 2020 et betydeligt lavere nettoresultat - målt på aktionærernes andel. I 2019 realiserede selskabet et nettoresultat på 67,5 mio. dollar.

[current-user:name]

Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder