Selskabernes forventninger - mandag den 16 maj

Udgivet den 16-05-2022  |  kl. 06:30  |  

MANDAG DEN 16 MAJ

======================

ORPHAZYME (Q4)

Orphazyme venter i 2021 et driftsunderskud på 630-640 mio. kr.

ROVSING (Q3)

Rovsing venter i det forskudte regnskabsår 2021/22 en omsætning i niveauet 27-29 mio. kr. samt et driftsresultat, EBITDA, på 1-2 mio. kr.

TIRSDAG DEN 17 MAJ

======================

NILFISK (Q1)

Nilfisk venter i 2022 en vækst i omsætningen på 4-7 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster i niveauet 13,5-15,5 pct.

PARKEN (Q1)

Parken Sport & Entertainment venter i 2022 en omsætning i niveauet 925-975 mio. kr. og et resultat før skat på 100-125 mio. kr.

ONSDAG DEN 18 MAJ

======================

MØNS BANK (Q1)

Møns Bank venter i 2022 et resultat før skat i størrelsesordenen 28-35 mio. kr.

MØNS BANK (Q1)

Møns Bank venter i 2022 et resultat før skat i størrelsesordenen 28-35 mio. kr.

NKT (Q1)

NKT venter i 2022 en omsætning (std. metalpriser) på omkring 1,35-1,45 mia. euro og et operationelt EBITDA i intervallet 130-155 mio. euro inden for kabelaktiviteterne. I NKT Photonics ventes en organisk omsætningsvækst på 12-17 pct. og en EBITDA-margin på 11-14 pct.

PARKEN (Q1)

Parken Sport & Entertainment venter i 2022 en omsætning i niveauet 925-975 mio. kr. og et resultat før skat på 100-125 mio. kr.

RIAS (Q2)

Plastkoncernen Rias venter i regnskabsåret 2021/22 et driftsoverskud, EBIT, i niveauet 13-15 mio. kr. Derudover venter selskabet et resultat i omsætningen på 290-310 mio. kr.

ROCKWOOL (Q1)

Isoleringskoncernen Rockwool venter i 2022 en salgsvækst i lokale valutaer på 15-20 pct. samt et driftsresultat, EBIT, på omkring 13 pct.

SIG (Q1)

Scandinavian Investment Group (SIG) venter i 2022 at forrente sin egenkapital med gennemsnitligt 10-15 pct.

STG (Q1)

Scandinavian Tobacco Group (STG) venter i 2022 en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 0-6 pct.

TCM (Q1)

TCM Group venter i 2022 en omsætning i niveauet 1150-1225 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 140-170 mio. kr.

TORSDAG DEN 19 MAJ

======================

BRØNDBY IF (Q1)

Fodboldklubben Brøndby IF venter i 2022 et resultat før skat i niveauet minus 15 til plus 15 mio. kr.

CPH CAPITAL (Q1)

Copenhagen Capital venter for regnskabsåret 2022 at realisere et resultat af primær drift før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi, finansielle poster og skat (EBVAT) på 17-20 mio. kr

ENNOGIE (Q1)

Ennogie Solar Group venter for 2022 en omsætning på 35-45 mio. kr., et underskud af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 4-7 mio. kr. og et underskud før skat på mellem 6 og 9 mio. kr.

HARTMANN (Q1)

Hartmann venter i 2022 en omsætning i intervallet 2.900-3.300 mio. kr. og en overskudsgrad før særlige poster og justering for hyperinflation på 2-7 pct.

KBHL (Q1)

På grund af stor usikkerhed om udviklingen i den globale luftfartsindustri har Københavns Lufthavne indtil videre undladt at give forventninger til 2022.

SIMCORP (Q1)

Simcorp venter for 2022 en omsætningsvækst mellem 7 og 12 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 23 til 26 pct. Begge målt i lokal valuta.

STG (Q1)

Scandinavian Tobacco Group (STG) venter i 2022 en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 0-6 pct.

UIE (Q1)

United International Enterprises venter for 2022 et resultat efter minoriteter, der er betydeligt lavere end resultatet for 2021. Det skyldes særligt en negativ værdiregulering af fair værdi af investeringen i Schörling.

FREDAG DEN 20 MAJ

======================

AQUAPORIN (Q1)

Aquaporin venter for 2022 en omsætning på 20-30 mio. kr., et EBITDA-underskud før særlige poster på 90-100 mio. kr. og et EBIT-underskud før særlige poster på 105-115 mio. kr.

BRD. KLEE (Q2)

Brd. Klee venter i det forskudte regnskabsår 2021/22 et resultat før skat på 15-20 mio. kr.

PRIME OFFICE (Q1)

Prime Office venter i 2022 en omsætning 178-185 mio. kr., et driftsresultat (EBIT) 120-130 mio. kr. samt et resultat før skat og værdireguleringer på 90-110 mio. kr.

MANDAG DEN 23 MAJ

======================

DJURSLANDS BANK (Q1)

Djurslands Bank venter i 2022 et resultat før skat på 100-130 mio. kr.

JEUDAN (Q1)

Jeudan venter i 2022 et resultat før renter (EBIT) på 975-1025 mio. kr. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på 820-870 mio. kr. Omsætningen ventes at lande på 1,8 mia. kr.

Redaktion

Tags:  Shares❯