Selskabernes forventninger - tirsdag den 26 maj

Udgivet den 26-05-2020  |  kl. 06:30  |  

TIRSDAG DEN 26 MAJ

======================

BORDING (Q1)

Den grafiske virksomhed F. E. Bording afholder sig indtil videre fra at give forventninger til 2020 som følge af den forretningsmæssige usikkerhed, som COVID-19 pandemien har ført med sig. Det er dog ledelsens vurdering, at selskabet på grund af situationen har en betydelig risiko for at realisere et driftsunderskud (EBIT) i 2020.

DANTAX (Q3)

Dantax venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 et underskud før finansielle poster på 1 mio. kr. efter skat. Forventningen blev nedjusteret 19. marts på grund af udbruddet af COVID-19 og de økonomiske følger heraf. De tidligere forventninger var et overskud før finansielle poster i niveauet 0-1 mio. kr. efter skat.

SP GROUP (Q1)

SP Group har valgt ikke at give nogen forventninger for den finansielle udvikling i 2020 som følge af udbruddet af coronavirus. Udbruddet har medført stor usikkerhed om selskabets aktivitetsniveau og pengestrømme, hvorfor det endnu ikke er muligt at give troværdige forventninger til omsætning og indtjening for året.

ONSDAG DEN 27 MAJ

======================

AARSLEFF (Q2)

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 et driftsresultat (EBIT) på 560 mio. kr. samt et salg på niveau med 2018/19, hvor det blev på 13,45 mia. kr.

LOLLANDS BANK (Q1)

Lollands Bank venter i 2020 en basisindtjening på 54-59 mio. kr. samt et resultat før skat på 54-59 mio. kr.

LUXOR (Q2)

Investeringsselskabet Luxor venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 en basisindtjening i niveauet 33 mio. kr.

MAERSK DRILLING (Q1)

Maersk Drilling venter i 2020 et driftsresultat (EBITDA) før særlige poster på 250-300 mio. dollar efter to nedjusteringer i løbet af året.

MATAS (Q4)

Matas har suspenderet sine hidtidige forventninger til 2019/20 som følge af betydelig usikkerhed om effekterne på omsætningen af COVID-19 udbruddet. Matas arbejder dog med to yderscenarier for omsætning og indtjening afhængig af, hvordan den sidste del af marts forløber. Hvis størstedelen af butikkerne holdes åbne, ventes en underliggende omsætningsvækst på omkring 0,5 pct. for hele 2019/20 og en EBITDA-margin før særlige poster og før effekt af IFRS 16 på over 13,5 pct. Hvis alle butikker midlertidigt er nødt til at lukke som følge af COVID-19, ventes en underliggende omsætningsvækst på omkring minus 1 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster og før effekt af IFRS 16 på over 13 pct.

NEWCAP (Q1)

Newcap Holding har valgt ikke at offentliggøre nogen forventninger for 2020, da selskabet ikke længere har nogen kundevendte aktiviteter og koncernens earn out aftaler kan påvirkes af udefra kommende forhold, herunder covid-19.

NORDIC SHIPHOLDING (Q1)

Nordic Shipholding har valgt ikke at give nogen forventninger for 2020, da det indtil videre ikke er muligt at vurdere konsekvenserne af de lavere oliepriser og udbruddet af COVID-19.

SANISTÅL (Q1)

Sanistål venter for 2020 et driftsresultat på EBITDA-niveau i intervallet 100 til 150 mio. kr. Selskabet valgte den 26. marts som følge af udviklingen i COVID-19 pandemien at indregne en større usikkerhed i sine forventninger, der oprindelig lød på et EBITDA på 125-150 mio. kr.

SKAKO (Q1)

Skako venter et resultat af primær drift (EBIT) på 10-15 mio. kr. for 2020.

TORSDAG DEN 28 MAJ

======================

A&O (Q1)

Brdr. A&O venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 170-180 mio. kr.

BRD. KLEE (Q2)

Brd. Klee venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 et positivt men lavere resultat end i 2018/19.

DAB (Q1)

Danske Andelskassers Bank venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 60-180 mio. kr. Den underliggende basisindtjening ventes at lande på 135 til 175 mio. kr. Den 16. marts udvidede banken den nedre del af intervallet for resultatet før skat fra de tidligere ventede 120 -180 mio. kr. som følge af den betydelige usikkerhed, som fulgte med udbruddet af COVID-19.

FIRSTFARMS (Q1)

Firstfarms venter i 2020 et EBITDA-resultat i niveauet 80 til 105 mio. kr. og et EBIT-resultat i niveauet 30 til 55 mio. kr.

SAS (Q2)

SAS har grundet udbruddet af coronavirus suspenderet sine forventninger til 2019/20.

FREDAG DEN 29 MAJ

======================

ATLANTIC PETROLEUM (Q1)

Atlantic Petroleum venter i 2020 at generere et positivt cashflow, hvis olieprisen kommer over 35 dollar per tønde.

VICTORIA PROP. (Q1)

Victoria Properties venter i 2020 et resultat før skat i niveauet 0 til minus 1 mio. kr.

[current-user:name]

Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder