Selskabernes forventninger - torsdag den 17 maj

Udgivet den 17-05-2018  |  kl. 06:30  |  

TORSDAG DEN 17 MAJ

======================

ALM. BRAND (Q1)

Alm. Brand venter i 2018 et overskud før skat på 450-550 mio. kr.

FYNSKE BANK (Q1)

Fynske Bank venter i 2018 et resultat før skat i niveauet 95-100 mio. kr.

H+H (Q1)

H+H International venter i 2018 en organisk vækst i omsætningen på 5 pct., og et driftsresultat før af- og nedskrivninger samt særlige poster (EBITDA) på 350-390 mio. kr.

MÆRSK (Q1)

A.P. Møller-Mærsk venter i 2018 et overskud, der er højere end de 356 mio. dollar, der blev tjent i 2017. Derudover venter selskabet et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 4-5 mia. dollar.

PRIME OFFICE (Q1)

Prime Office venter i 2018 en omsætning på 145 mio. kr. og et overskud før skat og værdireguleringer på 48-67 mio. kr.

SANTA FE GROUP (Q1)

Santa Fe Group - det tidligere Østasiatisk Kompagni - venter i 2018 en omsætning på niveau med 2017, hvor det var på 295 mio. euro og et EBITDA-resultat ligeledes på niveau med 2017, hvor det endte på 6,3 mio. euro før særlige poster.

STG (Q1)

Scandinavian Tobacco Group (STG) venter i 2018 en flad til negativ organisk vækst i omsætningen samt et EBITDA-resultat større end 3 pct.

TORM (Q1)

Torm har ikke offentliggjort finansielle forventninger til 2018.

FREDAG DEN 18 MAJ

======================

MØNS BANK (Q1)

Møns Bank venter i 2018 en basisdrift (resultat før nedskrivninger på udlån, kursregulering og skat) på 30-35 mio. kr. samt et resultat før skat i størrelsesordenen 20-30 mio. kr.

ROCKWOOL (Q1)

Rockwool venter for 2018 en overskudsgrad - eller EBIT-margin - på omkring 13 pct. Samtidig forudser stenuldsproducenten en salgsvækst i lokal valuta på 7-10 pct.

Rockwool ventede tidligere en EBIT-margin på 11 pct.

SIMCORP (Q1)

Simcorp venter i 2018 en omsætningsvækst på 10-15 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 24,5 til 27,5 pct. - begge målt i lokal valuta.

TIRSDAG DEN 22 MAJ

======================

INTERMAIL (Q2)

Intermail venter i 2017/18 en omsætning i de fortættende aktiviteter, kommunikationsdivisionen, på 135-145 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 17-22 mio. kr. Derudover venter selskabet et EBIT før særlige poster i niveauet 9 til 14 mio. kr og et resultat før skat på 0 til 5 mio. kr.

NORDIC SHIPHOLDING (Q1)

Nordic Shipholding venter i 2018 et EBITDA-resultat på 7-10 mio. dollar og et resultat før skat på mellem minus 1,5 og minus 3,5 mio. dollar.

ONSDAG DEN 23 MAJ

======================

DAB (Q1)

I 2018 forventer Danske Andelskassers Bank A/S en basisindtjening mellem 130-170 mio. kr.

JEUDAN (Q1)

Jeudan forventer i 2018 forventes en nettoomsætning på ca. DKK 1,5 mia.

NEWCAP (Q1)

Newcap Holding venter i 2018 et driftsresultat i størrelsesordenen 20-32 mio. kr.

SKAKO (Q1)

Skako venter i 2018 et driftsresultat (EBIT) på 25-30 mio. kr.

TORSDAG DEN 24 MAJ

======================

BAVARIAN (Q1)

Bavarian Nordic venter i 2018 en omsætning på 500 mio. kr. samt et resultat af primær drift på 385 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab ventes at lande på 1850 mio. kr. ved årets udgang.

BRØNDBY IF (Q1)

Fodboldklubben Brøndby IF venter i 2018 et resultat før skat i niveauet plus 1 mio. kr. og et underskud på 9 mio. kr.

DANTAX (Q3)

Dantax venter i regnskabsåret 2017/18 et overskud, før resultat af finansielle poster, i den nedre del af niveauet 3-4 mio. kr. efter skat.

HARTMANN (Q1)

Emballageproducenten Brdr. Hartmann venter i regnskabsåret 2018 en nettoomsætning i intervallet 2,2-2,3 mia. kr. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 11,5-13 pct.

UIE (Q1)

United International Enterprises (UIE) venter i 2018 et nettoresultat - målt på aktionærernes andel - som vil være lavere end det realiserede i 2017.


Tags:  Shares❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,61%
 
15/10/18

 
0,40%
 
15/10/18

 
0,16%
 
15/10/18

 
-2,89%
 
15/10/18

 
-3,89%
 
15/10/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder