Selskabernes forventninger - torsdag den 17 oktober

Udgivet den 17-10-2019  |  kl. 06:30  |  

TIRSDAG DEN 22 OKTOBER

======================

ÖSSUR (Q3)

Össur venter i regnskabsåret 2019 en organisk omsætningsvækst på 5-6 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster på omkring 23 pct.

ONSDAG DEN 23 OKTOBER

======================

NOVOZYMES (Q3)

Novozymes venter i 2019 en organisk salgsvækst på minus 2 til 0 pct. Overskudsgraden (EBIT) ventes at være 27-28 pct. Endelig venter Novozymes en vækst i årets resultat mellem minus 5 og 0 pct.

RINGKJØBING LB (Q3)

Ringkjøbing Landbobank venter i 2019 et basisresultat i niveauet 950-1150 mio. kr. og regner med at lande i toppen af de udmeldte intervaller. Banken venter et resultat før skat i niveauet 900-1200 mio. kr.

TORSDAG DEN 24 OKTOBER

======================

DANTAX (Q1)

Dantax venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 et overskud før finansielle poster på mellem 0-1 mio. kr. efter skat

NNIT (Q3)

NNIT venter i 2019 en omsætningsvækst i faste valutakurser på et mindre etcifret niveau og en overskudsgrad på 8-9 pct.

NORDEA (Q3)

Nordea venter lavere omkostninger i faste valutakurser fraregnet ekstraordinære poster. Nedskrivninger på udlån vil fortsat være lave og omkring det gennemsnitlige niveau for 2018.

NORDFYNS BANK (Q3)

Nordfyns Bank venter i regnskabsåret 2019 et overskud før skat i toppen af intervallet 50-55 mio. kr.

TOPDANMARK (Q3)

Topdanmark ser i 2019 den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1250-1350 mio. kr. Combined ratio ventes at være omkring 85-86 før afløbsresultat. Præmieindtægterne i skadesforsikring ventes at vokse mere end i 2018, hvor der var en vækst på 1,7 pct.


Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder