Selskabernes forventninger - torsdag den 24 oktober

Udgivet den 24-10-2019  |  kl. 06:25  |  

TORSDAG DEN 24 OKTOBER

======================

DANTAX (Q1)

Dantax venter i det forskudte regnskabsår 2019/20 et overskud før finansielle poster på mellem 0-1 mio. kr. efter skat

NNIT (Q3)

NNIT venter i 2019 en omsætningsvækst i faste valutakurser på et mindre etcifret niveau og en overskudsgrad på 8-9 pct.

NORDEA (Q3)

Nordea venter lavere omkostninger i faste valutakurser fraregnet ekstraordinære poster. Nedskrivninger på udlån vil fortsat være lave og omkring det gennemsnitlige niveau for 2018.

NORDFYNS BANK (Q3)

Nordfyns Bank venter i regnskabsåret 2019 et overskud før skat i toppen af intervallet 50-55 mio. kr.

TOPDANMARK (Q3)

Topdanmark ser i 2019 den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1250-1350 mio. kr. Combined ratio ventes at være omkring 85-86 før afløbsresultat. Præmieindtægterne i skadesforsikring ventes at vokse mere end i 2018, hvor der var en vækst på 1,7 pct.

FREDAG DEN 25 OKTOBER

======================

BOLIGA (Q3)

Boliga Gruppen venter i 2019 en omsætning i niveauet 47-50 mio. kr. samt et resultat af primær drift (EBITDA) i niveauet 3-5 mio. kr. Resultatet før skat ventes i niveauet 5-7 mio. kr.

TIRSDAG DEN 29 OKTOBER

======================

BANKNORDIK (Q3)

Banknordik venter i 2019 et nettoresultat på 170-210 mio. kr.

FLSMIDTH (Q3)

FLSmidth venter for 2019 en omsætning på 20-21 mia. kr. og en overskudsgrad på EBITA-niveau på 8 pct.

TIVOLI (Q3)

Tivoli venter i regnskabsåret 2019 en omsætning, der er på niveau med 2018, og et overskud før skat og efter ekstraordinære poster på cirka 220 mio. kr.

ONSDAG DEN 30 OKTOBER

======================

JYSKE BANK (Q3)

Jyske Bank venter i 2019 en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 6-10 pct., svarende til et resultat efter skat på 2,0-2,3 mio. kr. baseret på egenkapitalen ultimo 2018.

MATAS (Q2)

Matas venter for det skæve regnskabsår 2019/2020 en underliggende omsætningsvækst på 0,5 til 2,5 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster i niveauet 14-15 pct. (før effekten af IFRS 16)

ØRSTED (Q3)

Ørsted venter i 2019 et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 15,5-16,5 mia. kr.

SYDBANK (Q3)

Sydbank venter i 2019 et resultat efter skat i den nedre ende af intervallet 800-1100 mio. kr.

TORSDAG DEN 31 OKTOBER

======================

CARLSBERG (Q3)

Carlsberg venter i 2019 en "høj encifret" organisk vækst i driftsresultatet samt en positiv valutaeffekt på 100 mio. kr. for året.

FAST EJENDOM (Q3)

Fast Ejendom venter i 2019 et resultat af primær drift før værdiregulering, finansielle poster og skat i niveauet 33 mio. kr.

GRØNLANDSBANKEN (Q3)

Grønlandsbanken venter i 2019 et resultat før skat i niveauet 130-150 mio. kr.

SKAKO (Q3)

Skako venter i 2019 et driftsresultat (EBIT) i niveauet 17-22 mio. kr.

SKJERN BANK (Q3)

Skjern Bank venter i 2019 et basisresultat, opgjort som resultat før skat, kursreguleringer og nedskrivninger, i intervallet 130-150 mio. kr. Derudover sigter banken efter et resultat før skat på 150-160 mio. kr.

SOLAR (Q3)

Solar venter i 2019 en omsætning på "mindst" 11,6 mia. kr. i 2019. Det operationelle driftsresultat, EBITA, ventes at ende på 365 mio. kr.

SPAR NORD (Q3)

Spar Nord venter i 2019 en basisindtjening før nedskrivninger i intervallet 1200-1300 mio. kr. samt et resultat efter skat i niveauet 925-1025 mio. kr.


Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder