Selskabsmeddelelse 07/2020

Udgivet den 26-08-2020  |  kl. 05:17  |  

26. August, 2020

Nordic Shipholding A / S
Selskabsmeddelelse: 07/2020
 
Offentliggjort via NASDAQ OMX den 26. august, 2020


Forretningsopdatering og Forventninger til regnskabsåret 2020.


Forretningsopdatering
Som anført i note 0 i Delårsrapporten for 1. kvartal 2020 har ledelsen sammen med selskabets hovedaktionær haft drøftelser om fusion med en potentiel partner siden slutningen af 2019. Diskussionerne er dog gået i stå på grund af den reducerede finansielle og økonomiske sigtbarhed, der er fulgt i kølvandet på COVID-19 pandemien, som stadig er under udvikling. 

I mellemtiden har Koncernen udbudt et af sine skibe, Nordic Hanne, til salg i markedet. Dette er i tråd med ledelsens strategi for at sikre længerevarende finansiering i forbindelse med genforhandlingen af koncernens lånefaciliteter. Der er for indeværende ikke identificeret en potentiel køber.  


Forventninger til 2020

Med henvisning til de usikkerheder, der er forårsaget af COVID-19-pandemien, har Koncernen hidtil ikke oplyst forventninger til 2020. Koncernen genindfører nu vejledningen for 2020.

2020 startede stærkt idet skibene opnåede meget høje TCE-rater i flere måneder. Det høje TCE-rateniveauet aftog dog ved indgangen til 2. halvår.  Historisk set er 3. kvartal det svageste kvartal og forventningen er, at markedet langsomt vil forbedre sig i løbet af vinterperioden. Med forbehold for uforudsete omstændigheder og intet skibssalg, forventes koncernen at realisere et mindre tab eller break-even i 2. halvår 2020.

I resten af ​​2020 vil de fem skibe fortsat være kommercielt beskæftiget på pool-basis (inklusive det skib, der i øjeblikket er øremærket til salg).

Antages det at alle fem skibe forbliver i henholdsvis Handy- og LR-poolene, forventes TCE- omsætningen for 2020 at være i niveauet USD 28,0 millioner - USD 31,0 millioner.

Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, ligger koncernens forventede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2020 i intervallet USD 14,0 millioner - USD 17,0 millioner. Resultat før skat forventes at blive mellem USD 2,5 millioner - USD 5,5 millioner. Udsigterne for 2020 tager ikke hensyn til eventuelle nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af skibenes regnskabsmæssige værdier, med undtagelse af skibet der for øjeblikket er øremærket til salg.

Selskabet forfølger fortsat relevante vækst- og potentielle konsolideringsmuligheder med henblik på en styrkelse af selskabets aktiviteter.

For yderligere information kontakt:
Knud Pontoppidan, bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A / S: +45 39 29 10 00

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk