Selskabsmeddelelse 9/2020

Udgivet den 20-11-2020  |  kl. 10:56  |  

20. november, 2020

Nordic Shipholding A / S
Selskabsmeddelelse: 09/2020


Offentliggjort via NASDAQ OMX den 20. november, 2020.


Ekstraordinær nedskrivning og opdaterede forventninger til regnskabsåret 2020.


Forretningsopdatering

Som omtalt i Selskabsmeddelelse 7/2020 efterfulgtes et stærkt produkttankskibsmarked i 1. halvår 2020 af en markant svækkelse ved indgangen til 2. halvår 2020. Dette påvirkede ikke blot skibenes indtjening; men i endnu højere grad, som følge af lageropbygning, faldende efterspørgsel og den fortsatte usikkerhed i relation til COVID-19 pandemien, medførte det et markant svækket second hand marked med faldende værdier for alle tankskibs segmenter inklusive produkttankere.

Som omtalt i Selskabsmeddelelse 8/2020 blev Nordic Hanne reklassificeret som Aktiv bestemt for salg, og afledt heraf foretog selskabet en nedskrivning på USD 2,0 millioner i 1. halvår 2020. Som følge af det vigende second hand marked foretages en yderligere nedskrivning på USD 2,2 millioner i 3. kvartal 2020.

På denne baggrund blev den regnskabsmæssige værdi af den øvrige flåde revurderet og der foretages således en yderligere nedskrivning på USD 6,5 millioner på disse fire skibe.


Forventninger til 2020

Ovenstående yderligere nedskrivninger på i alt USD 8,7 millioner vil blive inkluderet i årsresultatet for 2020.

I resten af ​​2020 vil de fem skibe fortsat være kommercielt beskæftiget på pool-basis (inklusive det skib, der i øjeblikket er øremærket til salg). Med forbehold for uforudsete omstændigheder, vil TCE-omsætningen for 2020 kun blive marginalt justeret og forventes nu at være i niveauet USD 27 millioner - USD 29 millioner, nedjusteret fra USD 28,0 millioner - USD 31,0 millioner.

Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, ligger koncernens forventede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2020 i intervallet USD 13,0 millioner - USD 15,0 millioner, nedjusteret fra USD 14,0 millioner - USD 17,0 millioner. Resultat før skat forventes at blive et tab på USD 5,0 millioner - USD 7,0 millioner, inklusive nedskrivninger på USD 10,7 millioner, nedjusteret fra et overskud på USD 2,5 millioner - USD 5,5 millioner. Udsigterne for 2020 tager ikke hensyn til yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af skibenes regnskabsmæssige værdier.

3. kvartalsmeddelelsen for 2020 vil blive offentliggjort den 25. november 2020.

For yderligere information kontakt:
Knud Pontoppidan, bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A / S: +45 39 29 10 00


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk