Selskabsmeddelelse nr. 1 2018/19

Udgivet den 13-12-2018  |  kl. 11:42  |  

Investeringsselskabet Luxor A/S' bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2017/18.

Årsrapporten:

Basisindtjeningen er kr. 27,1 mio. (kr. 24,9 mio.), hvilket er højere end det oplyste niveau for forventet basisindtjening i delårsrapport af 27. august 2018 i niveauet kr. 24,9 mio.

Den højere basisindtjening skyldes primært en forøgelse af nettoafkastet på pantebreve og indgang på tidligere afskrevne fordringer.

Koncernens resultat før skat er kr. 29,6 mio. (kr. 27,4 mio.). Efter skat er koncernens resultat

kr. 23,3 mio. (kr. 20,9 mio.).

Koncernens resultatet før skat ligger kr. 2,5 mio. over basisindtjeningen, hvilket skyldes:

kr. 1,8 mio. fra dagsværdireguleringer m.m. af investeringsejendommekr. 0,8 mio. fra dagsværdireguleringer af renteswaps og regulering til dagsværdi af gæld til realkreditinstitutterkr. -0,1 mio. fra dagsværdireguleringer af værdipapirer samt realiserede avancer fra obligationer og aktier.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på kr. 23 mio. (kr. 22 mio.) svarende til kr. 23 (kr. 22) pr. aktie. Svarende til en pay-out ratio på 98,6 og en udbytteprocent på 5,4.

Regnskabsårets 4. kvartal 2018:

Basisindtjeningen for kvartalet er kr. 8,7 mio. (kr. 6,0 mio.)
 Koncernens resultat før skat er kr. 13,8 mio. (kr. 4,9 mio.).

                       
Koncernens resultat før skat ligger kr. 5,1 mio. over basisindtjeningen, hvilket skyldes:

kr. 2,3 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og regulering til dagsværdi af gæld til realkreditinstitutterkr. 1,8 mio. fra dagsværdiregulering m.m. af investeringsejendommekr. 1,0 mio. fra dagsværdireguleringer af værdipapirer samt realiserede avancer/tab fra obligationer og aktier.

Forventet basisindtjening for 2018/19:

For det kommende regnskabsår 2018/19 forventes en basisindtjening i niveauet kr. 28 mio.Dagsværdiregulering af renteswaps indgår ikke i basisindtjeningen, og ville pr. 6. december 2018 påvirke koncernens resultat før skat med kr. -2,3 mio.

Eventuelle henvendelser vedrørende årsrapporten kan rettes til Jannik Rolf Larsen, CEO
(tel: +45 33325015).

Vedhæftede filer

fondsb.medd. 30. september 2018 Luxor 30. september 2018

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,67%
 
11:40:01

 
6,52%
 
11:40:01

 
5,65%
 
11:40:01

 
2,83%
 
11:40:01

 
1,00%
 
17/06/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder