Spar Nord opjusterer finansielle forventninger

Udgivet den 20-04-2021  |  kl. 06:44  |  
Selskabsmeddelelse nr. 12
 

På baggrund af en positiv udvikling i den aktivitetsdrevne indtjening, bl.a. indenfor boligområdet og værdipapirhandel, og en gunstig udvikling på de finansielle markeder opjusterer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.200-1.400 mio. kr. Forventningen til årets resultat efter skat opjusteres til 850-1.050 mio. kr. på grund af den positive udvikling på indtægtssiden kombineret med forventninger til lavere nedskrivninger for hele året.

I årsrapporten for 2020 udtrykte Spar Nord en forventning til basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2021 på 1.100-1.300 mio. kr., mens årets nettoresultat forventedes at blive i niveauet 650-850 mio. kr.

1. kvartal 2021 har været præget af stor aktivitet indenfor såvel boligområdet som værdipapirhandel og kapitalforvaltning, hvilket har betydet højere end forventede nettogebyrindtægter. Samtidigt har en positiv udvikling på de finansielle markeder bidraget til positive kursreguleringer på bankens aktiebeholdning. På den baggrund opjusterer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.200-1.400 mio. kr.

Med baggrund i den positive udvikling i 1. kvartal 2021- herunder forbedrede nøgletal for dansk økonomi - forventes bankens nedskrivninger for 2021 nu markant lavere end i 2020. Ultimo 1. kvartal 2021 er det ledelsesmæssige skøn vedrørende COVID-19 på 320 mio. kr. fra 2020 uændret.

På baggrund af den opjusterede basisindtjening kombineret med forventninger til lavere nedskrivninger opjusteres forventningen til årets resultat efter skat til 850-1.050 mio. kr.

Spar Nords 1. kvartalsregnskab offentliggøres som planlagt 5. maj 2021.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen
IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 12 - Spar Nord opjusterer finansielle forventninger

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk