Spk Sjælland Q3: Højere nedskrivninger og personaleudgifter tynger

Udgivet den 29-10-2018  |  kl. 08:42  |  
Arkiv: Foto

Lidt lavere indtægter, højere udgifter til personale og større nedskrivninger var med til at tynge overskuddet hos Sparekassen Sjælland-Fyn i årets tredje kvartal

Nettorente- og gebyrindtægterne faldt i perioden til 237,8 mio. kr. fra 255 mio. kr. i tredje kvartal af 2017. Det var særligt et lavere udbytte på aktier, der trak ned, da den post dykkede til 2,3 mio. kr. fra 15 mio. kr. i samme periode, fremgår det af bankens regnskab mandag morgen.

Kursreguleringerne af bankens investeringer i aktier og obligationer mv. var dog med til at opveje faldet i indtægterne. I årets tredje kvartal var de positive med 25,4 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i samme periode sidste år.

I perioden voksede udgifterne til personale og administration desuden til 184,3 mio. kr. fra 170,5 mio. kr. i tredje kvartal sidste år. Udgifterne er blandt andet vokset som følge af strategiplanen, der blev lanceret sidste år, som blandt andet betyder, at der er blevet åbnet nye filialer.

Nedskrivningerne på udlån endte på 6,5 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. i tredje kvartal af 2017. I regnskabet fremhæver banken, at der som følge af den varme sommer er opstået en frygt for en dårlig udvikling hos landbrugskunderne.

- Afledt af den varme sommer med tørkelignende tilstande er landbruget kommet i fokus på grund af frygten for negative afledte effekter fra stigende foderpriser tillige med høstresultater, der ligger 30-40 pct. under normalen. Den ekstraordinære klimatiske situation kan dermed ramme bredt inden for landbrugssektoren og vise sig på både kortere og længere sigt.

- Sparekassens landbrugseksponering anses som ganske robust, men ledelsen har af forsigtighedsmæssige årsager valgt at reservere 10 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn i de gruppevise nedskrivninger, fremgår det er regnskabet.

I tredje kvartal 2018 endte det samlede overskud på 57,8 mio. kr., hvilket er et fald fra 67,9 mio. kr. i samme periode året forinden.

Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder desuden forventningerne til 2018 om et resultat før skat i intervallet 215-245 mio. kr.

Tabel for Sparekassen Sjælland-Fyns regnskab for tredje kvartal 2018.

Mio. kr. 9M 2018 9M 2017 Q3 2018 Q3 2017 FY 2017
Netto rente- og gebyrer 752,2 756,6 237,8 255,0 999,2
Kursreguleringer 34,0 37,3 25,4 6,7 43,0
Nedskrivninger på udlån 10,9 22,6 6,5 2,5 33,4
Resultat før skat 192,2 224,4 61,8 74,0 273,2
Resultat efter skat 173,6 204,6 57,8 67,9 257,3

Sparekassen Sjælland-Fyns forventninger til 2018:

Mio. kr. Ved Q3 2018 Før Q3 2018
Resultat før skat 215-245 215-245

/ritzau/FINANS

Cecilie Veile

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder