SSBV-Rovsing udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af medarbejderwarrants

Udgivet den 15-03-2016  |  kl. 16:04  |  

Kapitalforhøjelsen tegnes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne tegnes kontant til kurs pari kr. 0,05 per aktie á nominelt kr. 0,05.

Kapitalforhøjelsen er foranlediget af tidligere CEO Julian Botts udnyttelse af 2.500.000 warrants.

Provenuet til selskabet udgør kr. 125.000. Kapitalforhøjelsen svarer til ca. 0,83 % af selskabets aktiekapital.

De nyudstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet. De nye aktier bliver optaget til notering på NASDAQ Copenhagen efter registrering i Erhvervsstyrelsen.

SSBV-Rovsing A/S’ hidtidige aktiekapital udgør kr. 14.975.547,65 og vil efter kapitalforhøjelsen andrage kr. 15.100.547,65, fordelt på 302.010.953 aktier á kr. 0,05. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført snarest.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger til 2015/16.

 

 

 Yderligere oplysninger

SSBV-Rovsing A/S, Christian Bank, CEO; Telefon: 44 200 882 eller Dan Bång; CFO; Telefon 20 305 320.

Vedhæftede filer:

Meddelelse230_Warrants_Julian_Bott_DK.pdf

Udgivet af: NPinvestordk