Strategic Investments FY: Nu med udbytte men uden 20-forventning

Udgivet den 19-03-2020  |  kl. 14:40  |  
Arkiv: Foto

Investeringsselskabet Stategic Investments fik et overskud før skat på 26,5 mio. og efter skat på 24,1 mio. kr. i 2019 mod et underskud på henholdsvis 46,7 mio. kr. og 46,0 mio. kr.

I den foreløbige opgørelse af resultatet, som selskabet udsendte 6. januar, blev der meldt om et resultat efter skat på 25 mio. kr. og et afkast på 8,3 pct.

Selskabet udbetaler for første gang udbytte - 2 øre per aktie.

Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2019 323,1 mio. kr. eller en indre værdi pr. aktie på 96 øre. Indre værdi er 12. marts opgjort til 79 øre per aktie

Strategic Investments har besluttet ikke at fremsætte periodeforventninger for regnskabsåret, idet de betydelige udsving, der kan være på såvel markeds- som enkeltaktie niveau gør det vanskeligt at forudsige udviklingen i afgrænsede perioder.

Det pointeres dog, at selskabets målsætning uændret er at skabe et årligt afkast på 10-15 pct. efter skat. I 2019 var afkastet 8,1 pct.

- De betydelige kursfald på aktiemarkederne i marts 2019 påvirker også selskabets investeringer negativt. Den lave likviditet i mange small cap aktier giver betydelige udsving i værdien af selskabets investeringer og indre værdi under de nuværende markedsvilkår, forklarer selskabet videre.

Godt 70 pct. af selskabets 348 mio. aktie er placeret hos storaktionærer. Strategic Capital ejer 60 pct. af aktierne, mens Tika Holding ejer 10 pct. Derudover har selskabet 3 pct. egne aktier.

Tabel over Strategic Investments årsregnskab for 2019:

Mio. kr. FY 2019 FY 2018
Investeringsresultat 31,3 -42,7
Resultat før skat 26,5 -46,7
Nettoresultat 24,1 -46,0
Udbytte pr. aktie i kr. 0,02 0

Strategic Investments forventninger til 2020:

Ved FY 2019
Offentliggør ikke forventninger

/ritzau/FINANS

Det var markanbt bedre end

Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2019 DKK 323,1m, svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 0,96. Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med det formål, at aktionærerne modtager et løbende, kontant afkast af deres investering i Strategic Investments A/S. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der udloddes et udbytte for 2019 på DKK 0,02 pr. aktie, svarende til en forrentning på ca. 2%. Strategic Investments A/S styrkede i 2019 sin organisation ved ansættelsen af CIO og CFO og bevægede sig ind på et ind i et nyt område; investering i eksterne asset manageres. Ved udgangen af 2019 havde selskabet været aktiv som investeringsselskab i samlet 76 måneder. Siden den investeringsmæssige start d. 1. september 2013 havde selskabet opnået et samlet afkast på 69,6%, svarende til 8,7% p.a.

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder