Topdanmark leverer bundlinje stort set som ventet - vækst skuffer

Udgivet den 24-01-2019  |  kl. 12:33  |  

Forsikringskoncernen Topdanmark kom ud af fjerde kvartal af sidste år med et nettooverskud på 259 mio. kr., hvilket kun var en anelse under analytikernes forventninger.

Ifølge estimater indsamlet af Topdanmark selv havde analytikerne estimeret et overskud på 263 mio. kr. for årets sidste tre måneder. I samme periode af 2017 havde forsikringsselskabet et overskud på 379 mio. kr.

Det samlede investeringsafkast (afkast på aktiver samt hensættelse til kursregulering med videre på skadehensættelser) blev et underskud på 155 mio. kr., hvilket var værre end forventningerne, der lød på minus 88 mio. kr. Samme kvartal i 2017 gav et overskud på den post på 15 mio. kr.

- Mens vi i 2017 kom ud med et investeringsafkast, der lå væsentligt over, hvad vi forudsatte ved årets begyndelse, er det modsat i 2018.

- Ikke mindst udviklingen på aktiemarkedet i sidste kvartal af 2018 har slået et hul sådan, at vi for hele året kommer ud med et beskedent investeringsafkast på 16 mio. kr., siger topchefen Peter Hermann i en kommentar. Han understreger, at den negative udvikling i Q4 er på niveau med markedet og benchmark.

Toplinjen - bruttopræmieindtægterne i skadesdelen - endte på 2249 mio. kr. mod ventet 2302 mio. kr. og 2245 mio. kr. i fjerde kvartal sidste år.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 411 mio. kr. i kvartalet mod ventet 384 mio. kr. af analytikerne og 401 mio. kr. i samme kvartal året før.

- Fremgangen skyldes, at større afløbsgevinster i Q4 2018 end i Q4 2017 mere end kompenserede for et dårligere forløb for afløb, forklarer selskabet.

Det forsikringsmæssige nøgletal combined ratio (eksklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne - og derfor helst skal være lavt - landede i kvartalet på 88,1, mens der var ventet 86,8. Der blev nået 86,3 i samme periode sidste år.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.

TOPDANMARK OPPRÆCISERER PRÆMIEVÆKST

Topdanmark justerer de tidligere offentliggjorte forventninger til 2019 for præmievæksten. Skønnet for præmievæksten i skadesforsikring i 2019 er præciseret til "højere end i 2018" mod tidligere "positiv".

Combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger og omkostninger i forhold til præmierne, ses uændret på 89-90 for 2019 eksklusive afløbsgevinster mod tidligere ventet 89-90.

Forsikringskoncernen ser den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1000-1100 mio. kr. eksklusive afløb. Den er ikke tidligere offentliggjort.

Topdanmark foreslår, at der udbetales et udbytte på 15 kr. per aktie for regnskabsåret 2018. Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ventede 15,50 kr. i udbytte per aktie, mens der året før blev udloddet 19 kr. per aktie.

Udbyttet på 15 kr. per aktie svarer til en payout-ratio på 101,5 og en udbytteprocent på 5,2. Forsikringskoncernen har en udbyttepolitik om at udbetale mindst 70 pct. af overskuddet til aktionærerne.

TABEL

Topdanmarks regnskab for fjerde kvartal af 2018 med analytikernes forventninger:

Mio. kr. Q4 18 Q4 18(e) Q4 17 FY 18 FY 18(e) FY 17
Præmieindtægter, skade 2249 2302 2245 9135 9188 8985
Forsikringsteknisk resultat 411 384 401 1499 1471 1622
Investeringsresultat -155 -88 15 -79 -1 288
Skadesforsikring 256 294 416 1420 1461 1909
Livsforsikring 45 44 42 228 227 249
Resultat før skat 331 353 492 1702 1724 2235
Periodens resultat 259 263 379 1331 1346 1733
Combined ratio ex afløb (%) 88,1 86,8 86,3 87,5 87,1 85,8
Udbytte (kr./aktie) - - 15,00 15,50 19,00

(e) = medianestimat baseret på estimater fra op til 17 analytikere indsamlet af Topdanmark. Udbytteestimat dog indsamlet af Ritzau Estimates.

Forventninger til 2019:

Ved Q4 18 Før Q4 18
Præmiefremgang SKADE Højere end i 18 Positiv
Combined ratio 89-90 før afløb 89-90 før afløb
Nettoresultat (modelmæssig resultatprognose)* 1000-1100 mio. kr.

* = Den modelmæssige resultatprognose viser, hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder