Topdanmark opjusterer resultatforventninger til 2017

Udgivet den 16-10-2017  |  kl. 06:00  |  

16. oktober 2017
Med. nr. 26/2017

På baggrund af et foreløbigt resultat for Q3 2017 på 464 mio. kr. opjusteres Topdanmarks modelmæssige resultatprognose for 2017 med 250 mio. kr. til 1,5 - 1,6 mia. kr. efter skat og ekskl. afløbsresultat for Q4 2017. Opjusteringen er primært begrundet i indregning af afløb, højere finansafkast samt et mere gunstigt vejrlig end oprindelig forudsat.

Den modelmæssige resultatprognose for 2017 er baseret på en række forudsætninger herunder:

  • En combined ratio på omkring 85 for hele året ekskl. afløbsresultat i Q4 2017. I den seneste modelmæssige resultatprognose (halvårsrapporten 2017) var der forudsat en combined ratio for 2017 på omkring 87 ekskl. afløbsresultat i 2. halvår 2017
  • Et aktieafkast på 7 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 29. september 2017.

Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække forrentning og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pp).

Topdanmarks delårsrapport for Q1-Q3 2017 offentliggøres, i henhold til finanskalenderen, d. 26. oktober 2017.

Eventuelle henvendelser:

Lars Thykier, koncerndirektør
Direkte telefon: 44 74 37 14

Steffen Heegaard, kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, mobil 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder