Topdanmark Q2: Misser analytikernes forventninger - brandskader rammer

Udgivet den 20-07-2018  |  kl. 12:54  |  
Arkiv: Foto

Forsikringskoncernen Topdanmark kom skidt ud af andet kvartal i år, da nettooverskuddet var under analytikernes forventning.

Andet kvartal var præget af væsentligt mindre nedbør end normalt, og tørt vejr har sat sit aftryk, da det har været en medvirkende årsag til flere brandskader, der har ramt resultatet, vurderer finansdirektør i Topdanmark Lars Thykier.

- Det usædvanligt tørre vejr i andet kvartal i år har været medvirkende årsag til flere brandskader. Blandt andet har vi haft tre omfattende brandskader som følge af brug af ukrudtsbrændere.

- Generelt kan man vist sige, at lige så heldige vores kunder var med at undgå brandskader i andet kvartal 2017, lige så uheldige har de været i andet kvartal i år. Det har påvirket skadeforløbet negativt med omkring 80 mio. kr. i forhold til et normalt andet kvartal, siger Lars Thykier.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede under forventning, da det blev 325 mio. kr. i kvartalet. Der var ventet 401 mio. kr. af analytikerne og 497 mio. kr. i samme kvartal året før.

Det fremgår af Topdanmarks regnskab for andet kvartal, der er offentliggjort fredag.

Forsikringskoncernen kom ud af andet kvartal i år med et nettooverskud på 345 mio. kr. Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates havde analytikerne estimeret et overskud på 368 mio. kr. for månederne april, maj og juni. I samme periode af 2017 havde forsikringsselskabet et overskud på 474 mio. kr.

Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio (inklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne (jo lavere CR jo bedre, red.), landede i kvartalet på 85,9, mens der var ventet 82,4, og der blev nået 77,8 i samme periode sidste år inklusive afløbsgevinster. Eksklusive afløb kom CR ind på 89,0, mens der var ventet 85,9 mod 81,6.

FASTHOLDER FORVENTNINGERNE FOR FØRSTE GANG SIDEN EFTERÅRET 2015

Topdanmark fastholder forventningerne til indeværende regnskabsår. Det er første gang siden tredje kvartal 2015, at koncernen ikke opjusterer forventningerne.

Forsikringskoncernen ser fortsat den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1050-1150 mio. kr. Combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger og omkostninger i forhold til præmierne, ses lande på 88-89 for hele 2018 eksklusive afløbsgevinster.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet. Skønnet for præmievæksten i skadesforsikring i 2018 er fortsat "positivt".

Topdanmarks regnskab for andet kvartal af 2018:

Mio. kr. Q2 18 Q2 18(e) Q2 18 FY 18(e) FY 17
Præmieindtægter skade 2300 2280 2241 9132 8985
Forsikringsteknisk resultat 325 401 497 1435 1622
Investeringsresultat 43 1 54 70 287
Skadesforsikring i alt 368 417 550 1501 1909
Livsforsikring 62 52 56 215 249
Resultat før skat 435 471 616 1773 2235
Periodens resultat 345 368 474 1385 1733
Combined ratio 85,9 82,4 77,8 84,3 82,0
Udbytte (kr./aktie) - - - 15,10 19,00

(e) = medianestimat, baseret på estimater fra op til seks analytikere indsamlet af Ritzau Estimates.

Af de seks analytikere har tre offentliggjort anbefaling af aktien. Ingen anbefaler "køb", to anbefaler "hold", mens en enkelt anbefaler "sælg".

Forventninger til 2018:

Ved Q2 18 Før Q2 2018
Præmiefremgang SKADE Positiv Positiv
Combined ratio 88-89 før afløb 88-89 før afløb
Nettoresultat (mio. kr.) (modelmæssig resultatprognose) *) 1050-1150 1050-1150

* = Den modelmæssige resultatprognose viser hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

/ritzau/FINANS

Jacob Zacher Poulsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder