Topdk. OPTAKT Q2 20/7: Mulig opjustering trods høje sammenligningstal

Udgivet den 18-07-2018  |  kl. 14:23  |  

Topdanmark er oppe mod hårde sammenligningstal fra andet kvartal sidste år, når forsikringsselskabet leverer regnskab fredag klokken 12. Historisk set ventes tallene at blive gode, men det kan meget vel være indregnet i kursen på selskabets aktier.

Der ventes fortsat vækst i præmierne, hvilket kan give baggrund for en opjustering af forventningerne. Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates ventes en stigning i præmieindtægterne fra skadesdelen til 2280 mio. kr. fra 2241 mio. kr. i samme periode året før.

Andet kvartal sidste år var præget af usædvanligt lavt skadesforløb, fremhæver Sydbanks analytiker Mikkel Emil Jensen. Combined ratio, der sætter skader og omkostninger i forhold til præmieindtægterne, lå på 77,8.

Han venter ikke samme lave niveau i andet kvartal i år.

Det forsikringstekniske resultat ventes at falde til omkring 400 mio. kr. ifølge analytikerne fra knap 500 mio. kr. i andet kvartal sidste år. Combined ratio inklusive afløbsgevinster ventes på lige over 82, hvilket stadig er et lavt niveau historisk set.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet

- Hvad andet kvartal 2018 angår, ventes det varme vejr i maj at have medført en lille stigning i brandskader, men det er stadig vores vurdering, at storskader og vejrrelaterede skader vil være under selskabets forventning på 50 mio. kr., vurderer Simon Hagbart Madsen, analytiker i Jyske Bank.

Det samlede investeringsafkast - der dækker afkast på aktiver samt hensættelse til kursregulering med videre på skadehensættelser - ventes også at være lavere end i samme periode året før. Det samme billede sås hos kollegaen Tryg, der i sidste uge var på banen med regnskab.

Analytikerne venter et investeringsresultat på omkring nul mod 54 mio. kr. i andet kvartal 2017.

Et fint kvartal i henseende til præmievækst og kundetilgang kan ifølge Mikkel Emil Jensen fra Sydbank danne grundlag for en opjustering af den såkaldt modelmæssige resultatprognose, der viser hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes. Han venter den opjusteret med 100 mio. kr. til 1150-1250 mio. kr.

Trods forventninger om fortsat underliggende pænt resultat mener Jyske Bank ikke, der er potentiale til overraskelser.

- Markedets forventninger til 2018 er høje, og vi vurderer derfor, at potentialet for overraskelser er begrænset. Desuden ligger den relative værdiansættelse på et rekordhøjt niveau sammenlignet med europæiske konkurrenter, skriver Jyske Banks analytiker i en optakt.

Både Jyske Bank og Sydbank har en salgsanbefaling af aktien.

Analytikernes forventninger til Topdanmarks regnskab for andet kvartal af 2018:

Mio. kr. Q2 18(e) Q2 18 FY 18(e) FY 17
Præmieindtægter skade 2280 2241 9132 8985
Forsikringsteknisk resultat 401 497 1435 1622
Investeringsresultat 1 54 70 287
Skadesforsikring i alt 417 550 1501 1909
Livsforsikring 52 56 215 249
Resultat før skat 471 616 1773 2235
Periodens resultat 368 474 1385 1733
Combined ratio 82,4 77,8 84,3 82,0
Udbytte (kr./aktie) - - 15,10 19,00

(e) = medianestimat, baseret på estimater fra op til seks analytikere indsamlet af Ritzau Estimates.

Af de seks analytikere har tre offentliggjort anbefaling af aktien. To anbefaler "hold", mens en anbefaler "sælg".

Regnskabet ventes offentliggjort fredag omkring middag.

/ritzau/FINANS

Ritzau

Tags:  Report❯  Shares❯ 

Relaterede nyheder