TORM etablerer joint venture med Guangzhou Shipyard International og ME Production med henblik på at fremstille scrubbere til reduktion af svovludledning

Udgivet den 09-11-2018  |  kl. 09:12  |  

TORM plc ("TORM" symbol: TRMD) har etableret et joint venture med ME Production, der er en førende producent af scrubbere, og Guangzhou Shipyard International (GSI), som indgår i China State Shipbuilding Corporation-koncernen. Det nye joint venture, ME Production China, skal fremstille og installere scrubbere i Kina og levere dem til en række kunder i den maritime industri til montering på nybygninger og eftermontering på eksisterende skibe. TORM har en ejerandel på 27,5% i det nye joint venture.

"Vores langvarige samarbejde med GSI og ME Production har medvirket til at få dette unikke joint venture etableret i en tid, hvor efterspørgslen efter scrubbere forventes at stige markant. Dette strategiske tiltag betyder, at vi får en væsentlig økonomisk interesse i en virksomhed, som har potentiale til at blive en stor, international scrubberproducent. Det betyder ligeledes, at TORM vil kunne opnå lavere priser på vores investering i scrubbere, som i forvejen hurtigt tjener sig ind," udtaler Executive Director of TORM Jacob Meldgaard. 

TORM har bestilt i alt 16 scrubbere hos ME Production China og underskrevet en hensigtserklæring om at købe endnu 18 scrubbere hos det nye joint venture. Med disse ordrer vil TORM installere scrubbere på mindst 21 skibe og potentielt op til 39 skibe, svarende til ca. halvdelen af TORMs flåde. Investeringen skønnes i gennemsnit at beløbe sig til under USD 2 mio. per scrubber inklusive installationsomkostninger. TORM forventer at kunne opnå finansiering til en væsentlig del af denne investering.

"Det glæder os meget at indgå et joint venture, som kan udnytte synergierne mellem en førende scrubberproducent, et af verdens største skibsværfter og TORM, som er et af verdens største produkttankrederier. Ud over det økonomiske potentiale sikrer dette joint venture os adgang til scrubbere af høj kvalitet, hvilket kan blive en udfordring for nogle rederier i tiden frem til 2020, som er fristen for at overholde IMO's svovlkrav," udtaler Jesper S. Jensen, teknisk direktør i TORM.

IMO 2020 svovlregulering

Fra 1. januar 2020 sænkes grænsen for svovludledning fra det brændstof, der anvendes af skibe uden for særligt udpegede emissionskontrolområder, til 0,50%. Det vil reducere udledningen af svovloxider fra skibe væsentligt, hvilket forventes at give en stor sundheds- og miljøgevinst for kloden.

Luftforureningen kan begrænses ved at montere systemer, der renser udstødningsgasserne, de såkaldte scrubbere. Scrubbere vasker svovloxider ud af udstødningsgasserne fra et skibs motor og kedel. Et skib, der har en scrubber monteret, kan fortsat anvende en billigere fuelolie, fordi scrubberen reducerer svovloxidudledningen.

Baseret på de nuværende forventninger til fremtidige prisforskelle på brændstof med højt og lavt svovlindhold forventer TORM, at montering af scrubbere vil være et miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt tiltag, som hurtigt vil tjene sig ind.


Kontakt
Jacob Melgaard, Executive Director, tlf.:  +45 3917 9200
Jesper S. Jensen, Head of Technical Division, tlf.:  +45 3917 9200
     
 

 

TORM plc
Birchin Court, 20 Birchin Lane
London EC3V 9DU, United Kingdom
Tel.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393
www.torm-plc.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som mener, forventer, har til hensigt, skønner, forudser, planlægger, mulig, kan, kunne, afventer og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil

16-2018 - TORM etablerer JV med GSI og ME - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,62%
 
22/04/19

 
8,93%
 
22/04/19

 
8,41%
 
22/04/19

 
3,64%
 
22/04/19

 
1,18%
 
22/04/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder